Classical Numismatics Discussion
  Welcome Guest. Please login or register. Auction Catalogs 50% Off - Order 3 Or More Items And Shipping Will Be Reduced To Postage Only!!! Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Expert Authentication - Accurate Descriptions - Reasonable Prices - Coins From Under $10 To Museum Quality Rarities Welcome Guest. Please login or register. Internet Challenged? We Are Happy To Take Your Order Over The Phone 252-646-1958 Auction Catalogs 50% Off - Order 3 Or More Items And Shipping Will Be Reduced To Postage Only!!! Support Our Efforts To Serve The Classical Numismatics Community - Shop At Forum Ancient Coins!!!

Recent Additions to Forum's Shop


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Other Metal Antiquities / some of finds
« Last post by Vladimir B2 on Today at 05:46:37 pm »
rome or medieval thanks
2
Identification Help / Re: Roman coin identification help, please. (1/2)
« Last post by Ron C2 on Today at 05:37:24 pm »
AR Denarius, RIC IVa 570, Julia Domna, wife of Septimius Severus.  Ca. 196-211AD.  IVLIA AVGVSTA, MATER DEVM.  Reverse is the goddess Cybelle holding a drum and sceptre, leaning on a column with al ion at her feet.

Minted in the city of Rome. It's a fairly scarce issue, though the condition could be better.
3
Identification Help / Re: Greek 1/16 stater?
« Last post by Altamura on Today at 04:51:00 pm »
You probably mean 0.6 g  :).
Then it could be a coin from Kyzikos in Mysia:
https://www.acsearch.info/search.html?id=8136818
https://www.acsearch.info/search.html?id=7782859

Regards

Altamura

4
W jednym z poprzednich odcinków zastanawiałem się, dlaczego Karakalla zdecydował się na tak intensywne bicie monet w Syrii na okoliczność wojny z Partią, skoro wcześniejsze wojny na tym froncie nie wymagały takiego dofinansowywania. Być może ten brak da się zapełnić innymi, pokrewnymi emisjami - np. drachmami bitymi w nieznanej mennicy na terenie Mezopotamii (wg RPC, w handlu czasem są opisywane jako bite w Edessie lub Carrhae). Są to dość rzadkie monety o nominale jednej drachmy, w stylu dość zbliżonym do równocześnie bitych w Rzymie denarów. Stosunkowo równomierne rozmieszczenie na awersach popiersi Marka Aureliusza, Lucjusza Werusa, Faustyny Młodszej i Lucylli pozwala datować całą serię na lata 164 (ślub Werusa i Lucylli) a 169 (śmierć Werusa). Jeśli miały by one być związane z zapotrzebowaniem wywołanym działaniami wojennymi, na co wskazują w oczywisty sposób legendy rewersów (ΥΠΕΡ ΝΙΚΗC ΡΩΜΑΙΩΝ = za zwycięstwo Rzymu, także w wersji za zwycięstwo Augustów itp.), należałoby ten okres zawęzić do drugiej fazy ówczesnej wojny rzymsko-partyjskiej, czyli 164-166.

Znając ogólny styl bicia rzymskich denarów nie znajdziemy tutaj nic zaskakującego (być może gros specjalistów potrzebnych do założenia nowej mennicy zostało przywiezionych ze stolicy):


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/9577

Marek/Providentia (nie znam greckiego odpowiednika)


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/10706

Werus/Iustitia-Dikaiosyne


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/6502

Lucylla/Wenus


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/3498

Faustyna/bliźniaki - Kommodus i jego brat; ten typ bito w Rzymie w 161 r.

Spora część rewersów odnoszą się do bieżącej tematyki wojennej:


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/8630

Marek/Armenia siedząca na ziemi, w tle tarcza i sztandar


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/8034

Werus, Wiktoria-Nike niosąca tropaeum


https://www.acsearch.info/search.html?id=1649770

Marek, Mars z włócznią oparty na tarczy.

Żółty kolor niektórych zdjęć pochodzi ze złego ustawienia temperatury światła przy ich robieniu.
5
Identification Help / Bulgarian coin identification help, please.
« Last post by RealGeekDad on Today at 03:57:54 pm »
Please help me identify this coin. I believe it is Bulgarian, but I'm not sure of much else. I'm very new to this and would like to learn! Thank you for your help.  :)

Jeff
6
Identification Help / Roman coin identification help, please. (2/2)
« Last post by RealGeekDad on Today at 03:56:15 pm »
Please help me identify this coin. I believe it is Roman, but I'm not sure of much else. I'm very new to this and would like to learn! Thank you for your help.  :)

Jeff
7
Identification Help / Roman coin identification help, please. (1/2)
« Last post by RealGeekDad on Today at 03:54:32 pm »
Please help me identify this coin. I believe it is Roman, but I'm not sure of much else. I'm very new to this and would like to learn! Thank you for your help.  :)

Jeff
8
Identification Help / Re: Help identifying Roman and Bulgarian coins
« Last post by RealGeekDad on Today at 03:47:04 pm »
OK. Thanks for the tip. I'll repost.  +++

I tried to delete the original post, but was unable to find a way to do so. I'm a new user on this site.

- Jeff
9
Identification Help / Greek 1/16 stater?
« Last post by sinnb-sinnb on Today at 03:22:17 pm »
Help to id this coin is needed if possible.

Size 8 mm

Weight 6 g
10
Identification Help / Ancient Greek Coin, Marked 250 B.C.
« Last post by Joshua B2 on Today at 02:58:06 pm »
My great grandfather's coin collection came into my hands. Most of them aren't really worth anything, but this coin caught my eye because of the date written on the coin holder.

It just says "Greece, 250 BC"

I can't even identify whose face is supposed to be on the front of it. Any ideas?
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
All coins are guaranteed for eternity