Classical Numismatics Discussion
  Welcome Guest. Please login or register. All Items Purchased From Forum Ancient Coins Are Guaranteed Authentic For Eternity!!! Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Expert Authentication - Accurate Descriptions - Reasonable Prices - Coins From Under $10 To Museum Quality Rarities Welcome Guest. Please login or register. Internet Challenged? We Are Happy To Take Your Order Over The Phone 252-646-1958 Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Support Our Efforts To Serve The Classical Numismatics Community - Shop At Forum Ancient Coins!!!

Recent Additions to Forum's Shop


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Ancient Coin Forum / Re: Encapsulated Coins
« Last post by Virgil H on Today at 07:11:17 pm »
So, I took the first of my two encapsulated coins out of their enclosures today. I was a nervous wreck, but it wasn't as bad in the end as I thought. I used a hacksaw just to cut a small slit I could get a screwdriver in and then pried it open. It took a few minutes and I was being as careful as possible. I kept the NGC tag, where the number is recorded and grading. Somehow, it felt wrong to do, but I will be freeing the other one tomorrow.

Virgil
3
Roman Provincial Coins / Re: Hristova-Hoeft-Jekov, Nikopolis Addenda #8
« Last post by Jochen on Today at 03:26:43 pm »
#134

A correction for Macrinus

Macrinus, AD 217-218
AE 27
struck under governor Statius Longinus
obv. AV K M OPPEL CE -  VH MAKRINOC
       Laureate head r.
rev. VP CTATIOV LO - N - GINOV NIKOPO / LITWN PR / OC ICT
      Demeter as City Goddess, wearing mural crown, enthroned l., resting with raised l. hand
      on long sceptre and holding in extended r. hand 2 grain ears
ref. a) not in AMNG:
          cf. AMNG I/1, 1734 (rev. only, but has OC IC)
      b) not in Varbanov:
          cf. #3557 (= AMNG 1734)
      c) Hristova-Hoeft-Jekov (2020) No. 8.23.5.2 corr. (mural crown not mentioned, could
          therefore not be Demeter!)
coll. Hoeft
4
FORVM Announcements and Website Help / "504 Gateway Time-out"
« Last post by Jochen on Today at 03:14:55 pm »
Dear Forum's staff!

I can't submitt a post to "Nicopolis Addenda #8". The message is always "504 Gateway Time-out". What shall I do?

Jochen
5
Identification Help / Ottoman empire coin, help identify..
« Last post by Dobri D on Today at 02:29:41 pm »
Trying to upload images but... for some reason the website returns a 504 after a minute or so ...

6
Roman Coins / Re: engraver's error on sestertius of Tiberius
« Last post by Ginolerhino on Today at 01:28:29 pm »
It can be an ancient imitation.
7
Roman Provincial Coins / Re: Septimius Severus AE 29 from ??
« Last post by Akropolis on Today at 12:16:18 pm »
Kyzikos? Not much to go on. Just a guess.
PeteB
8
Stratonikeja (znowu Azja) za czasów rzymskich biła dwa typy monet srebrnych - drachmy z wizerunkiem cesarza i Zeusem jadącym konno oraz hemidrachmy z głową Hekate ozdobioną półksiężycem oraz Nike niosącą liść palmowy oraz wieniec (charakterystyczny jest kwadratowy stempel kojarzący się jeszcze z mennictwem archaicznym). Nawiązują one do dwóch ważnych sanktuariów położonych w okolicy miasta - Zeusa w Panamarze (stąd stosowany w literaturze przydomek Zeus Panamaros) oraz Hekate w Laginie. Nie wiemy, jakiego zwycięstwa mogłaby dotyczyć Nike (bardzo niepewne hipotezy u Meadowsa na s. 104).

System tamtejszy być może był tożsamy z systemem stosowanym w pobliskiej Alabandzie (nie pisałem o nim, ponieważ nie był on kontynuowany przez Rzymian); bito tam także tridrachmy, które ze względu na swoją wagę (11-11.75 gram) były zapewne po rozpowszechnieniu się cystoforów na całą Azję traktowane z nimi na równi. Mimo to utrzymano drachmy równe 1/3 ich wagi - być może był to standard rodyjski, jednakże jest także możliwość, że z jakiegoś powodu postanowiono wykorzystać tutaj standard wagowy drachmy licyjskiej (Meadows, s.109).


https://www.acsearch.info/search.html?id=7451423

Alabanda, tridrachma 158/7 A.Ch., głowa Apolla/pegaz w wieńcu oliwnym. Wagowo mogła by być odpowiednikiem trzech drachm licyjskich.


https://www.acsearch.info/search.html?id=7799282

Stratonikeja, hemidrachma opisana jako drachma, 88-85 A.Ch.

Dlaczego lokalne drachmy przetrwały w czasach rzymskich tak długo - nie wiadomo. Z pewnością pomogło zachowanie wierności Rzymowi podczas wojen z Pontem (Sulla dziękował za to miastu w liście z roku 81 A.Ch.), jednakże to może tłumaczyć tylko emisje z początku pryncypatu:


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/1/2777A

Drachma z czasów Augusta(?)


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/1/2778

Hemidrachma z czasów Augusta(?)

Co stało się prawie półtora stulecia później, że nagle ostrożny w zezwalaniu na nowe srebrne emisje Antonin Pius pozwolił na nową emisję tych dość nietypowych monet? Może jakieś obchody, rocznica bitwy, do której odnosi się wizerunek Nike?

Po za tym nie mam pojęcia, dlaczego Meadows (s. 114) opisuje monety Antonina jako didrachmę i drachmę nie wiem - wagowo większy sens miałoby opisanie ich jako drachmy i hemidrachmy (waga odpowiednio 2,08 i 3,33 oraz 1,06), szczególnie że wtedy wizerunki pasują do wcześniejszych emisji z czasu pryncypatu.


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/1510

Didrachma(??) z czasów Antonina Piusa


https://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/4/11780

Drachma(??) z czasów Antonina Piusa

======

Przekrojowy artykuł, na który się kilkukrotnie powołałem to: Meadows, A. R., "Stratonikeia in Caria The Hellenistic City and Its Coinage", The Numismatic Chronicle, 162, 2002, s. 79-134.

https://www.academia.edu/986752/Stratonikeia_in_Caria_the_Hellenistic_City_and_its_Coinage
9
Roman Provincial Coins / Septimius Severus AE 29 from ??
« Last post by andi89 on Today at 09:46:00 am »
Hello everyone.

This provincial AE from Septimius Severus refuses to reveil the city it was struck in. Here are the details:

AV: AYT KAIC CEΠ – CEOYHPOC Π – Laureate draped and cuirassed bust of Septimius Severus seen from behind to right
RV: A(?) Σ I - [Ω] … - Dionysos standing left, holding kantharos and thyros;
weight: 11,85 g diameter: 29 – 29,5 mm

The Σ could as well be a Ξ and the A could also be a  Λ or another letter. The style points to Asia Minor imho, but I am unable narrow it down any more.

shanxi posted this link in the German forum: https://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?pid=122167
This coin seems to be from the same pair of dies and adds an Ω to the legend on the reverse. Unfortunately I am still not able to identify the city.
Can anyone help me out here? Any hints and opinions highly appreciated.

Thanks a lot
Andi


10
Roman Coins / Re: TREBONIANUS GALLUS and STAR WARS
« Last post by Pekka K on Today at 08:25:55 am »
Your coin without star is from Antioch mint. (Note  :dots3_2: on obverse and reverse)

OCRE lists it as subtype 7: http://numismatics.org/ocre/id/ric.4.tr_g.82.7

Pekka K
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
All coins are guaranteed for eternity