Classical Numismatics Discussion
  Welcome Guest. Please login or register. Hanukkah Sameach!!! Everything on our Hanukkah Gifts page is 10% off!!! Please Call Us If You Have Questions 252-646-1958 Welcome Guest. Please login or register. Merry Christmas!!! Expert Authentication - Accurate Descriptions - Reasonable Prices - Coins From Under $10 To Museum Quality Rarities Support Our Efforts To Serve The Classical Numismatics Community - Shop At Forum Ancient Coins!!!

Recent Additions to Forum's Shop


Author Topic: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim  (Read 1645 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« on: December 30, 2020, 10:09:58 am »
CO JEST W TYM WĄTKU

1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1957-1970 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
2. "Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1996-2019
3. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1971-1985 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
4. "Wiadomości Numizmatyczne" online za lata 2008-2019
5. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1986-2002 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
6. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 2003- (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
7. "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" online za lata 1889-1917
8. "Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk", t. III-V (1804-1808)
9. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1884-1888
10. Spis zawartości "Biuletynu Numizmatycznego" za lata 1965-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
11. Spis zawartości "Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego" za lata 2012-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
12. "Numizmatyk Krakowski" online za lata 1958-1990
13. "Rzym antyczny. Polityka i pieniądz". Spis treści za lata 1993-2017
14. Konferencje PTN w Supraślu 1996-2015 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
15. Inne zeszyty zbiorcze Uniwersytetu Śląskiego o tematyce numizmatycznej
16. "Wieki stare i nowe" 2000-2020 (artykuły o tematyce antycznej)
17. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych" za lata 1923, 1934-1939 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
18. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1925-1928
19. "Komunikaty WTN" (1948-51), "Biuletyn Numizmaty WTN" online (1953-55) online; "Śląskie Zapiski Numizmatyczne" (1959-67) online


__________________________________________________________________________________________________________________________________

W przypadku materiałów udostępnionych online polecamy tworzenie własnych kopii. Krótka, zaledwie 30-letnia, historia internetu pokazuje, że nawet zbiory danych za którymi stoją bardzo poważne instytucje, mogą zniknąć niemal z dnia na dzień
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1957-1970 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

1/1957

Michalska A., Znalezisko denara rzymskiego (Tymowa pow. Brzesko) w: Kronika, s. 41
-, Skarb rzymski na Sycyli w: Kronika, s. 42

2/1958

Kiersnowski R., Monety rzymskie w polskich znaleziskach średniowiecznych, s.5-13
Makomaski W., Nummi subaerati, s. 14-22
Krawczuk A., Pieniądz Chin Starożytnych, s. 22-30
Szemiothowa A., Chronologia tytułów cesarskich na monetach rzymskich, cz. I, s. 30-43
Gupieniec A., Znaleziska; Monety greckie (Bartoszyce pow. Zamość, Humniska pow. Brzozów, Mnichów pow. Sieradz); monety rzymskie (Błaszki pow. Kalisz, Brześć Kujawski pow. Włocławek, Dobiesławice pow. Pińczów, Gnojno pow. Chmielnik, Kijany pow. Pińczów, Korczyn Stary pow. Pińczów, Łódź, Malkowice k/Koszyc n/Wisłą, Mechlin pow. Śrem, Opole, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Turobin woj. lubelskie, Witów pow. Pińczów, Wyszogród pow. Pińczów, Zagość pow. Pińczów, Zgierz-Chełmy pow. Łódź), s. 43-46
Łaszczewska T. - znalezisko monety rzymskiej Piwonice pow. Kalicz, s. 46-47
Krauss A. - znaleziska monet rzymskich: Kobylany pow. Opatów, Kunów pow. Opatów, Skały pow. Opatów, Włodawa woj. lubelskie, Wojkowo pow. Mielec, s. 47
Boratyński S. - znaleziska monet rzymskich: Ryski pow. Kielce, Parkoszowice pow. Miechów, Przybysławice pow. Miechów, Sławice pow. Miechów, Słomniki pow. Miechów,
Igołomia-Zofipole pow. Proszowice, s. 47-49
Krzyżanowska A. - skarb srebrnych monet rzymskich z Gołubia nad Drwęcą, s. 49-50
Recenzje: Edouard Will, Reflexions et hypotheses sur les origines su monnayage (s. 50-51), A. N. Zograf, Monety Tiry (s. 51-54), L. Lengyel L'art gaulois dans les medailles (s. 54-55), J. Filip, Kletove ve stredni Evrope (s. 55-56), A. Gupieniec, Przewodnik po dziale numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi cz. I - starożytność i wczesne średniowiecze (s. 56), E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic (s. 56-57), D. B. Szełow (red), Numizmaticzeskij Sbornik t. II (s. 57-60),  G. C. Miles, The coinage of the Visigoths of Spain - Leovigild to Achilla II (s. 60-61), A. Krzyżanowska, Ikonografia rocziny Sewerów na monetach rzymskich jako wyraz sztuki rzymskiej na przełomie II i III w. (s. 61-62), Kietlińska A., Monety starożytne w zbiorach Państwowego Muzuem Archeologicznego w Warszawie (s. 62), Kolnikova E., Supis minci ulożenych w Archeologickom Ustave SAV w Nitre (s. 62), L. Huszar, Das Munzmaterial in den Funden der Volkerwanderungszeit im Mittleren Donaubecken (s. 62), P. v. Gransbeke, Les tresors monetaires d'epoque romaine en Belgique (s. 62), Ch. Albrecht, Dortmunder Schatzfund romischer Goldmunzen (s. 62).

3/1958

Szemiothowa A., Chronologia tytułów cesarskich na monetach rzymskich, cz. II, s. 33-42
Kiersnowski R., Konferencja w sprawie inwentaryzacji importów rzymskich w Polsce w: Kronika, s. 58

1-2/1959

Kunisz A., Nieznane znaleziska monet rzymskich z woj. rzeszowskiego (Dynów, Iwonicz, Trześń, Tuszów Narodowy), s. 95
Gurba J., Nieznane znaleziska monet rzymskich z lubelszczyzny (Brzegi, Brończyce, Janowiec n/Wisłą, Mieszianka, Raciborowice), s. 96
Kubiak S., Monety antyczne z niektórych muzeów regionalnych (Włocławek, Sulejów, Suwałki), s. 96-97

3-4/1959

Szemiothowa A., Monety Chersonezu Taurydzkiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 119-145
Gupieniec A., Monety antyczne ze zbioru F. Ścibałły w Krakowie (znaleziska Bereżanka pow. Krzemieniec, Kozówka pow. Brzeżany, Łopuszno gm. Poczajów, pow. Krzemieniec, Monasterek pow. Brzeżany, Myszkowice pow. Krzemieniec, Sokal, Boryszkowce pow. Borszczów), s. 217-219
Różni aut - inne znaleziska monet antycznych - Długie pow. Koło, Gołąbki pow. Łuków, Krzemionki Opatowskie pow. Ostrowiec Świętokrzyski, Kutno, Parkoszowice pow. Miechów, Przybysławice pow. Miechów, Siennica pow. Mińsk Mazowiecki, Sławice pow. Miechów, Sochaczew-Boryszew, Tomaszów Mazowiecki, Zamość, Zawałów pow. Hrubieszów, s. 219-221

1-2/1960

Kunysz A., znalezisko monet rzymskich (Kropki pow. Nisko), s. 116

3/1960

Krzyżanowska A., Skarb denarów rzymskich z Golubia nad Drwęcą, s. 129-207, tab. XI-XVIII

4/1960

Gupieniec A., Znaleziska monet antycznych (Lublin, Turobin pow. Krasnystaw, Wilanów pow. Brzeziny, Góra pow. Sieradz, Radziejów Kujawski, Grójec), s. 250

2-3/1961

Krzyżanowska A., Monety kolonii Aleksandrii Troas, s. 69-84, tab. I-II
Wielowiejski J., Niektóre problemy krytyki źródeł numizmatycznych do dziejów Polski starożytniej, s. 85-103
Skowronek S., Z problematyki skarbu palmyreńskiego, s. 105-110
Kunisz A., UWagi o skarbie denarów rzymskich z Gródkowa, pow. Sierpc, s. 151-156
różni aut., Znaleziska monet antycznych (Jarosław, Łódź, Strzyżów pow. Hrubieszów, Gostwica pow. Nowy Sącz), s. 171-172
Recenzje: M. Gumowski, Medaliony rzymskie na ziemiach polskich, Meander R. XV, 1960, s. 179-180
Kronika: sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Rzymie, s. 187-188

4/1961

Czapkiewicz M., znalezisko follisa Justyna II w Sulejowie pow. Piotrków Trybunalski, s. 230

5/1961 (zeszyt dodatkowy "Polish numismatic news")

Tabaczyński S., Contribution to the history od money in the Polish lands in the La Tene and Roman periods, s. 19-34
Krzyżanowska A., Monnaies de na colonie d'Alexandria Troas, s. 76-84
Szemiothowa A., Les rares monnaies antiques du Musee National de Varsovie, s. 85-89

1/1962

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Brześć Kujawski, Opatkowice pow. Proszowice, Kołomyja, Ogrodzieniec pow. Zawiercie, Dąbrówka pow. Łódź, Świeradów pow. Jelenia Góra, Dalewice pow. Proszowice), s. 52-54

2/1962

Wielowiejski J., Badania nad monetami rzymskimi w Związku Radzieckim, s. 61-76
różni aut, znaleziska monet rzymskich (Siedliska pow. Rzeszów, Blizna pow. Koło), s. 122-123

3-4/1962

Recenzje: Z. Nemeskalova-Jiroutkova, K soucasnym ukolum numismatiky doby rimske, Pamatky Archeologicke LII, 2/1962, s. 289-291; Z. Nemeskalova-Jiroutkova, Prispevek k otazce nalezu jednotlivych rimskich minci w Cechach, Numismaticky sbornik VII/1962, s. 291-292

2/1963

Szuda K., Skarb denarów rzymskich z Korzkwi, s. 60-76
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Skrobaczów pow. Busko, Bronisław pow. Radziejów, Radomsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa), s. 80-81
Recenzje: J. Winkler, Der Minzumlauf in Apulum, s. 85-87, V. Laurent, Les sceaux byzantins du Medallier Vatican, s. 87

4/1963

różni aut., znaleziska monet antycznych (Rawa Mazowiecka, Cetyn pow. Opoczno, Piwonice pow. Kalisz, Dębiany pow. Kazimierza Wielka, Sochaczew, Grabów pow. Kalisz, Brwinów pow. Pruszków, Rawa Mazowiecka, Zambrzyniec pow. Węgrów, Bożepole Wielkie pow. Lębork, Chorążka pow. Sieradz, Różyce pow. Łęczyca, Kraśnik), s. 183-185

1/1964

Krzyżanowska A., Les monnaies de Gordien III, frappees a Colonia Caesarea Antioche, s. 1-22
Dułkiewicz J., Gdańsk. Skarb brązowych monet rzymskich z basenu portowego, s. 53-54

4/1964

Skibiński S., Znaleisko monety rzymskiej w Woli Korybutowej pow. Chełm, s. 200

1/1965

różni aut., znaleziska monet antycznych (Koszalin, Otałeża pow. Mielec), s. 59-60

2/1965

Recenzje: M. Michelbertas, Saulażoliu km (Klajpedos raj.) I-III amżiu Romos monetu lobis, s. 131

3-4/1965

Krzyżanowska A., La reforme monetaire d'Antioche de Piside au temps du regne de Septime Severe, s. 133-154, tab. I-XVIII
Kunisz A., Kontakty ludności ziem polskich z Imperium Rzymskim w świetle znalezisk monetarnych, s. 155-191
Skowronek S., Znalezisko denarów rzymskich z Przewodowa, s. 203-208
różni aut., znaleziska monet antycznych (Jarosłąw, Tarnów, Wola Wielka pow. Dębica, Witkowice pow. Tarnobrzeg, Pilźninek pow. Dębica, Miechów, Strzyżów, Zarzecze pow. Jasło, Płazów pow. Lubaczów, Podemszczyzna pow. Lubaczów, Nowy Targ, Nisko-Rudnik, Hoczew pow. Lesko, Płock, Igołomia pow. Proszowice, Biecz pow. Gorlice), s. 227-231

3/1966

Krzyżanowska A., Les monnaies coloniales d'Antioche de Piside sans portrait de l'empereur, s. 129-143
Skowronek S., Pewne aspekty propagandy politycznej na monetach Aleksandrii Egpiskiej, s. 144-152
Wielowiekjski J., Zagadnienie reprezentatywności znalezisk monet rzymskich, s. 153-162
Castelin K., Złote monety celtyckie w Czechosłowacji i w Polsce, s. 163-172
Krzyżanowska A., Złota moneta Celtów śląskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, s. 173
Skibiński S., Monety rzymskie z zagioninego zbioru numizmatycznego cerkiewno-archeologicznego w muzeum w Chełmie, s. 174-175
różni aut., znaleziska monet antycznych (Romanów pow. Krasynstaw, Nowa Huta - Pleszów, Ojców, Dryszczów pow. Chełm, Zicinna pow. Żuromin), s. 184-186

4/1966

Stefański S., Znalezisko złotego statera celtyckiego, Trepcza pow. Sanok, s. 251

4/1967

Wożniak Z., Monety celtyckie z ziem polskich, s. 201-231
Kałkowski T., Dwie srebrne monety bizantyjskie Justyniana I znalezione pod Rabką, s. 233-234
różni aut., znaleziska monet antycznych (Drzewicz Nowy pow. Grodzisk Maz., Słupsk, Otałęż pow. Mielec, Sanok, Mrzygłód pow. Sanok, Korabniki pow. Kraków, Przeworsk, Maćkówka pow. Przeworsk, Lipa pow. Końskie, Raków pow. Opatów, Dębica, Słupia Nowa pow. Kielce, Smogorzów pow. Przysucha, Joniny pow. Tarnów, Rakówki pow. Opatów, Kraków-Nowa Huta), s. 242-246

5/1967 Zeszyt dodatkowy: Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwów leningradzkich (sic!) (1859-1889)

Potin W. M., Znaleziska monet rzymskich (Grochówka pow. Łuków, Gródkowo pow. Sierpc, Joanka pow. Kalisz, Liw pow. Węgrów, Pokrzywianka pow. Sandomierz, Prażuchy pow. Kalisz), s. 15-17

2/1968

Recenzje: Kropotkin W. W., Nowyje nachodki rimskich monet w SSSR, s. 124-127

3-4/1968

Recenzje: Picozzi V., La monetazione imperiale romana, s. 244-248

1/1969

Wielowiejski J., Wpływ reform monetarnych w latach 62-215 na przyjmowanie srebrnych pieniędzy rzymskich przez ludy północne, s. 1-18
Opozda T., Dalsza część skarbu denarów rzymskich odkrytego w Chmielowie Piaskowym pow. Opatów, s. 19-23
Kunisz A., Połaniec pow. Staszów. Skarb rzymskich denarów z czasów Republiki i Augusta. Notatka wstępna, s. 44
Kietlińska A., Nietulisko Małe, pow. Opatów. II skarb monet rzymskich, s. 45-46
różni aut., znaleziska monet antycznych (Maćkówka pow. Przeworsk, Góry Wysokie pow. Sandomierz, Żółków pow. Jasło), s. 46-47
Recenzje: Skowronek S., On the problem od the Alexandrian Mint, s. 52-55, Wojtowicz S., Skarb denarów rzymskich z Wrocławia na tle skarbów śląskich II-III w., s. 55-57, Eddy S. K., The minting of Antoniniani AD 238-249 ane the Smyrna Hoard, s. 60, RIC t. VI, s. 60-61, M. Michelbertas, Kaunom, III-V amżiu Romos monetu lobis, s. 61

2/1969

Kunisz A., Próba interpretacji statystyk znalezisk monet rzymskich na terenach słowiańskich (Polska, CSRS, ZSRR), s. 65-80

3/1969

Kropotkin W. W., Skarb rzymskich denarów ze wsi Turia w okręgu Czerkaskim, s. 149-152

4/1969

różni aut., znaleziska monet antycznych (Litowież, pow. Włodzimierz Wołyński, Międzyrzecz Podlaski, pow. Radzyń), s. 247-248
Recenzje: Crawford M. H., Roman Republican Coin Hoards, s. 250

1/1970

Kropotkin W. W., Skarb srebrnych monet i przedmiotów z IV w. n.e. z Zamościa, s. 15-18
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Kraśnik, Kolonia Wilków pow. Hrubieszów, Wiązownica pow. Staszów, Kraśnik Fabryczny pow. Kraśnik), s. 51-52
Recenzje: Kolnikova E., Nalez neskororimskich solidov w Bini, okres Nove Zamky, s. 59-61

2/1970

Wielowiejski J., Dalsze uwagi do zagadnienia reprezentatywności znalezisk monet rzymskich, s. 90-100
Kunisz A., Dalsze znaleziska monet rzymskich z Małopolski (Brodziaki pow. Biłgoraj, Husów pow. Łańcut, Lesko, Melsztyn pow. Brzesko, Przemyśl, Regulice pow. Chrzanów, Sancygniów pow. Pińczów, Stęgoborzyce pow. Proszowice, Swoszowice pow. Kraków, Szymbark pow. Gorlice, Tarnów, Wyżnica pow. Kraśnik, Przemyśl), s. 126-128

3/1970

Wielowiejski J., Uwagi o rozmieszczaniu znalezisk i funkcji rzymskich medalionów oraz monet adoptowanych do zawieszania, s. 122-145
Salamon M., Przyczyny zaniku mennic miejskich w Azji Mniejszej w drugiej połowie III w. n.e., s. 146-162
Niewęgłowski A., W sprawie napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski, s. 173-183
Samsonowicz A., Wiadomości o znaleziskach monet na podstawie doniesień prasowych z lat 1962-1969, starożytność (Edwinowo woj. Bydgoszcz, Grabów woj. Łódź, Kazimierz k/Lutomierska woj. Łódź, Kościszków woj. Łódź, Rawka woj. Łódź, Świnoujście, miejscowość nieznana - budowa zakładów Chemostal), s. 184-185

4/1970

różni aut., znaleziska monet antycznych (Rydlewo pow. Żnin, Łódź), s. 244
Recenzje: J. M. Fagerlie, Late Roman and Byzantine solidi found in Sweden and Denmark, s. 248-251


Offline Julek C

 • Consul
 • ***
 • Posts: 136
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #1 on: January 02, 2021, 07:15:01 am »
Polecam stronę MNK gdzie są do pobrania wszystkie Zapiski Numizmatyczne wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie od 1996 roku. Mnóstwo ciekawego do poczytania na tematy numizmatyczne, włacznie z tymi antycznymi.

https://mnk.pl/notae-numismaticae-zapiski-numizmatyczne-tom-1

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #2 on: January 02, 2021, 12:54:38 pm »
Polecam stronę MNK gdzie są do pobrania wszystkie Zapiski Numizmatyczne wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie od 1996 roku.
Dziękuję, czyli mogę sprzedać moje papierowe ZN, zawsze się parę centymetrów na półce zaoszczędzi :-)

Mam nadzieję, że pewnego dnia WN też zostanie w ten sposób udostępnione.

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #3 on: January 02, 2021, 12:55:58 pm »
3. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1971-1985 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

1/1971

Krasnodębska E., Znalezisko denarów rzymskich w Wilkowie-Kolonii pow. Hrubieszów, s. 20-30
Kropotkin W. W., Skarb denarów rzymskich (I-II w. n.e.) z Jarnic (woj. warszawskie), s. 31-38
różni aut., znaleziska monet antycznych (Werbkowice pow. Hrubieszów, Ligota Tworkowska pow. Wodzisław Śląski), s. 51

2/1971

Kunisz A., Uwagi o monecie Antiochii Pizydyjskiej, s. 104-112
Wilkoński L., Patryn B., Informacje o znaleziskach monet w Sandomierzu i okolicy na podstawie notatek L. Wilkońskiego: starożytność (Sandomierz), s. 119
Recenzje: B. Korzus , Spatkaiserzeitliche Funde in Westfalen, s. 124-125

3/1971

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część I, s. 129-144
Recenzje: M. Thirio, Le monnayage d'Elagabale (218-222), s. 187-189

4/1971

Potin W. M., Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwów leningradzkich (sic!). Część II (1896-1913): znaleziska monet rzymskich (Dąbrowa pow. Będzin, Rypin), s. 201-203

1/1972

Wielowiejski J., Analogie i różnice w rozmieszczeniu i chronologii skarbów monet rzymskich po obu stronach środkowego Dunaju, s. 19-24
Bazielich  M., znalezisko monety rzymskiej - Kraków/Grzegórzki, s. 38
Recenzje: A. Kunisz, Skarb denarów rzymskich z czasów Republiki i cesarza Augusta odkryty w Połańcu pow. Staszów, s. 57-58

2/1972

Kunisz A., Trzy skarby denarów rzymskich z województwa lubelskiego, s. 91-118

3/1972

Krzyżanowska A., znalezisko monety rzymskiej - Albigowa pow. Łańcut, s. 180

1/1973

Gromnicki J., W sprawie znalezisk monet greckich z Małopolski, s. 10-12
Skropil V., Sposób podrabiania starożytnych monet bosforańskich przez M. Sazonowa opowiedziany przez niego samego, s. 13-15
Madyda R., znalezisko monety rzymskiej - Lisów pow. Opatów, s. 50
Recenzje: Kazmanowa L. N., Wwedenie a anicznuju numizmatiku, s. 56-60, Kunisz A., Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.. Od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniniana, s. 60-63

2/1973

Skowronek S., Nieznane znaleziska monet z terenu Wielkopolski (Rzymskie i bizantyjskie monety ze zbioru Zygmunta Zakrzewskiego), s. 75-81
Recenzje: Kolnikova E, K interpretacji nalezov rimskich minci na Slovensku, s. 120-125, M. Thirion, Le tresor de Liberchies. Aurei des Ien et IIe siecles, s. 125-128

3/1973

różni aut., znaleziska monet antycznych (Andrychów pow. Wadowice, Glinik Mariampolski pow. Gorlice), s. 154-155
Recenzje: J. Wielowiejski, Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi, s. 177-184, Michelbertas M. , Lietuvos gyventoju prekybiniai rysiai I-XIII a., s. 184-186, H. Bannert, G. Piccottini, Die Fundmunzen vom Magdalenberg, s. 186-187, G. Orłov, Viminacijum emisije łokałnog novca, s. 187-189

4/1973

Szczurek T., znalezisko monety rzymskiej, Susławice pow. Ząbkowice Śl., s. 239

1/1974

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część II, s. 1-16
Dzieduszycka B., Badania nad surowcem bizantyjskich monet "brązowych" znalezionych nad Styrmen, okręg Ruse (Bułgaria), s. 24-29
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Pełczyska pow. Pińczów, Przybynów pow. Myszków), s. 52
Recenzje: P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon. Diocletien en ses coregents avant la reforme monetaire (285-294), s. 55-57, P. Bastien, F. Vasselle, Les tresors monetaires de Fresnoy-les-Roye, s. 57-59

2/1974

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Kazimierz pow. Łódź, Aleksandrów pow. Łódź), s. 112
Recenzje: E. Kolnikova, Ku konfrontacii nelezov minci s vysledkami badania o dobe rimskej na Slovensku, s. 122-124, Calatogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, t. I i III, s. 124-128

3/1974

Gupieniec A., znaleziska monet rzymskich (Duraj I pow. Łódź, Mokracz pow. Bełhatów), s. 183
Recenzje: S. Karwiese, Aguntum - Das Ende einer Stadt im Spiegel der Munzfunde. Eine numismatisch-archaologisch-historische Untersuchung, s. 188-189, D. Gaj-Popovic, The appearance of the barbarized folises (folles) in the 6th century in the Balcan Penisula, s. 189-190

4/1974

Gupieniec A., znalezisko monety rzymskiej (Toporów pow. Wieluń), s. 247

1/1975

różni aut., znaleziska monet rzymskich (nieznana miejscowość przed 1939 zakupione przez Muzeum w Szczecinie, Szczecin), s. 30-31
Recenzje: R. Gobl, Typologie und Chronologie der keltischen Muznpragung in Noricum., s. 43-44, A. Banti, L. Simoneti, Corpus Nummorum Romanorum t. I-V, s. 45-47, I. Pereira, J.-P. Bost, J. Hiernart, Fouilles de Conimbriga, s. 47-49, T. Ambramszwili, Katalog partyjskich monet Gruzińskiego Muzuem Narodowego, s. 49-50, W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Rekonstruktion Des Prägeaufbaues Auf Synoptisch-Tabellarischer Grundlage, t. I: Von Anastasius I. bis Justinianus I., s. 50-54

2/1975

Allen D. F., Two Danubian coins in Kraków, s. 65-67

3/1975

różni aut., znaleziska monet antycznych (Mrukowa pow. Osiek Jasielski, Żulice woj. Zamość, Seroczyn woj. Siedlce, Murowana Goślina woj. Poznań, Wdzydze woj. Gdańsk, Łuzki woj. Siedlce, Sielimowo woj. Bydgoszcz), s. 170-171
Recenzje: A. Kunisz, KAtalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich, s. 182-184, M. R. Alfoldi, Die "Falscherformchen" von Pachten, s. 184-185, W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Rekonstruktion Des Prägeaufbaues Auf Synoptisch-Tabellarischer Grundlage, t. II: Von Justinus II. bis Phocas (565-610) einschliesslich der Prägungen der Heraclius-Revolte und mit Nachträgen zum 1. Band, s. 185-189

4/1975

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Miszewo Murowane, woj. Płock, Topornica woj. Zamość, Wornie (Łotwa), Pietrzyków woj. Konin, Warszawa-Grochów), s. 245-246

1/1976

Gaj-Piotrowski W., Przyczynki do znalezisk monet rzymskich nad dolnym Sanem, s. 14-20
Suchodolski S., znalezisko monet rzymskich (Krusza zamkowa woj. Bydgoszcz), s. 62
Recenzje: A. Geissen, Katalog Alexadrinischer Kaisemunzen der Sammlung des Instituts fur Altertumskunde der Universitat zu Koln, s. 52-55, F. Dick, Thesaurus Nummorum Romanorum et Byzantinorum 1. Band: Die Munzsannlungen der Zeiterzienserstifte Wilhering und Zwettl, s. 55-59

3/1976

Kinusz A., Reforma pieniądza złotego i srebrnego za panowania Nerona w 64 r. n.e., s. 129-157
Kaczanowicz W., Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana, s. 158-173
Iluk J., Wartość follisa w świetle inskrypcji nagrobnych z pierwszej połowy IV w. n.e., s. 174-179
Rachulska-Ledwos R., Celtyckie formy do odlewania krążków menniczych z I w. p.n.e. odkryte w Polsce, s. 180-183
Recenzje: V. Zedelius, Spatkaiserzeitich - Volkerwanderungsche Munzen von Laatzen, Ldks. Hannover, s. 184-187

4/1976

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część III, s. 216-232
Recenzje: E. Chirila, N. Gudea, I. Stratan, Drei Munzhorte des 4. Jahrhunderts aus dem Banat, s. 248-253

1/1977

Recenzje: K. Castelin, Keltenmunzen in Schlesien, s. 59-61, T. Gerasimow, Aniczni i srednowekowni moneti w Bulgaria, s. 62-64

2/1977

Wielowiejski J., Kwestia obiegu denarów Republiki rzymskiej w krajach na północ od Dunaju po reformach z lat 64 i 107, s. 65-78
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Bukareszt, Piła, Łyszkowice woj. Sieradz), s. 119

1/1978

Kolenda J., Rysiewski H., Jeden czy dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska Małego?, s. 45-51
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Września, Izdebno Kościelne gm. Grodzisk Mazowiecki), s. 53-54
Recenzje: F. Dick, Der Schatzfund von Baldersdorf, B H Spittal a.d. Drau, s. 58-60, D. M. Metcalf, The Copper Coinage of Thessalonica under Justinian I, s. 61-63

3-4/1978

Wolski J., Formowanie się tradycji irańskiej w starożytności w świetle monet, s. 186-189
Kubiak S., Znaleziska monet greckich z obszaru Polski, s. 190-217
różni aut., znaleziska monet antycznych (Dubno na Wołyniu, Grabów k/Łęczycy, Kościuszków k/Kutna), s. 240
Recenzje: P. Grierson, The origin of money, s. 246-249

1/1979 (Polish Numismatics News III)

Kunisz A., Le monnayage de Momitien (81-96), s. 1-19
Salamon M., Le conception de l'empereur Julien l'Apostat pour la reorganisation du monnayage romain, s. 20-30
Suchodolski S., La politique monetaire et le role des monnaies dans le Bas-Empire, s. 31-43
Krzyżanowska A., La circulation monetaire a Palmyre d'apres le materiel provenant do fouilles, s. 44-52

2/1979

Gaul J., Upieniężnienie wymiany w zachodniej części strefy batyckiej w 2 połowie V - VI w. n.e., s. 69-86

3/1979

Lichocka B., Aspekty kultu Pudicitii na monetach Plotyny, s. 139-142
Krzyżanowska A., Mennictwo Palmyry, s. 143-154
Kunisz A., Skarb z Novae (Bułgaria) i zagadnienie emisji Konstantyna I i Licyniusza, s. 155-159
Recenzje: A. Kunisz, Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e., s. 178-179, W. Kellner, Einromischer Munzfund aus Sirmium (Gallerius-Probus), s. 179-182, R. Weiller, Catalogue des folles romains (dynastie constantienne), s. 182-185, Tresors monetaires, t. I, s. 185-187

4/1979

Recenzje: S. Skowronek, Przedstawienia kultowo-religijne na monetach Aleksandrii Egipskiej I-III w. n.e., s. 244-250, R.A.G. Carson, A.M. Burnett, C.M. Johns, M.C. Macfarlane, S. Ivens, Recent Coin Hoards from Roman Britain, s. 250-254

1/1980

Morawiecki L., Propagandowe aspekty mennictwa antycznego, s. 1-21
Bursche A., Nieznana moneta Konstancjusza Chlorusa, s. 22-23
Recenzje: P. Yannopoluos, L'hexagramme, un monnayage byzantin en argent du VIIe siecle, s. 52-57

2/1980

Bursche A., Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań, s. 82-93
Suchodolski S., Jeszcze o wadze funta rzymskiego. Rekonstrukcja jednostki wagowej na postawie monet, s. 94-100
Schmidt A., znalezisko monety greckiej (Gniezno), s. 119

4/1980

Morawiecki L., Monety celtyckie ze skarbu z Gorzowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 225-229
Morawiecki L., Propagandowe aspekty mennictwa rzymskiego 43/42 r. p.n.e., s. 234-241

1/1981

Mielczarek M., Sposób i cel umieszczanie dat na monetach hellenistycznych władców Egiptu i Syrii, s. 1-7
Mielczarek M., Uwagi o znaleziskach monet Olbii i Pantikapajonu na obszarze Polski, s. 16-28
Krzyżanowska A., Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiego sestercjusza?, s. 29-31
Gaul J., Pieniądz brązowy, szklany, żelazny w zachodniej części strefy bałtyckiej w V-VI wieku, s. 32-37
Mielczarek M., znalezisko monety rzymskiej (Strobin woj. Sieradz), s. 51
Recenzje: V. Mihailescu-Birliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, s. 57-59, G. Dundua, Sakartvelos samoneto ganzebi. Romanuli xania monetebi sop. Ekidan da Sepietidan, s. 62

3-4/1981

Bełkowska I., Napływ dużych rzymskich monet brązowych na ziemie polskie w I-III w. n.e., s. 121-153
Kunisz A., Uwagi o mennictwie cystoforycznym Hadriana, s. 192-206
Recenzje: R. Laser, Die Romichen und fruhbyzantinischen Fundmunzen auf dem Gebiet der DDR, s. 209-212

1-2/1982

Gaul J., Pochodzenie a obieg złota u schyłku starożytności w strefie zachodniobałtyckiej (na marginesie pracy F. Herschenda), s. 55-67
Recenzje: J. Jurkova, Griechisches Munzwerk. Die Munzpragung von Bizye, s. 68-70, Tresors monetaires, t. II-III, s. 70-72

3-4/1983

Kunisz A., Udział złotego pieniądza w cyrkulacji na terytorium Egiptu w I-III w., s. 121-165
Pankiewicz R., Fluktuacje wartości metali w późnorzymskim systemie monetarnym, s. 166-199
Szubert K., Dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska, s. 217-225
Bursche A., Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań (II), Śląsk, s. 226-237
Gaul J., Denary rzymskie z I i II w. w znaleziskach z okresu wędrówek ludów w zachodniej strefie Morza Bałtyckiego, s. 238-249
Recenzje: L. Villaronga, Les monedes iberiques de Tarraco, s. 250-251, S. Walker, A. Burnett, The image of Augustus, s. 251-253

1-2/1984

Salamon M., Wczesnobizantyjskie emisje konsularne - problem datacji, s. 1-11
Morawiecki L., O niekórych znaleziskach monet antycznych na terenie Polski, s. 12-26
Kokowski A., Monety antyczne na lubelszczyźnie, s. 27-54
Fedorowicz W., Druga część skarbu denarów rzymskich z Romanowa, s. 55-83
Jundziłł J., Jednostki wagowe kruszców w zachodniej literaturze patrystycznej okresu późnego Cesarstwa Rzymskiego, s. 84-91
różni aut., znaleziska monet antycznych (Zawada woj. Tarnobrzeg, Pobitno woj. Rzeszów, Grabownica woj. Krosno), s. 111-113
Recenzje: G. Grasmann, W. Janssen, M. Brandt , Keltische Numismatik und Archaologie, s. 118-119, Lennart L., Roman denarii found in Sweden 2. Catalogue. Text., s. 119-120, V. Cseremenyi, E. Toth, Katafai romai aranyermek, s. 120-121, T. V. Butterey, Documentary Evidence for the Chronology of the Flavian Titulature, s. 121-122, M. R. Kaiser-Reiss, Die staatromische Munzpragung wahrend der Alleinherrschaft des Commodus, s. 122-123

3-4/1984

Mielczarek M., W sprawie znaleziska kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. Kaliskie, s. 194-199
Recenzje: A. Kunisz, Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p.n.e. - 68 r. n.e.), s. 230-231, P. Grierson, Byzantine Coins, s. 231-234, Le monnayage byzantin. Emission - Usage - Message, s. 234-236

1-2/1985 (Polish Numismatics News IV)

Mielczarek M., The Szubin Hoard Reconsidered, s. 1-14
Kunisz A., La circulation des antoniniens sur les territoires de la Penisule Balkanique au declin du IIIe siecle (270-294), s. 15-32
Bursche A., Directions of Contacts of the Roman Empire with the mid-European Barbaricum in the Second Part od the 3rd and 4th Centuries in the Light of Coin Finds, s. 33-44
Krzyżanowska A., Contribution au probleme de la circulation monetaire en Egypte a l'epoque de Bas Empire, s. 45-54
Salamon M., Some Unique Obverse Legends on Bronze Coins of Maurice and Phocas form Eastern Mints (589-610), s. 55-66

3-4/1985

Recenzje: Hahn, W. Moneta Imperii Byzantini, 3. Teil: Von Heraclius bis Leo III. / Alleinregierung (610-720) mit nachträgen zum 1. und 2. band, s. 224-227, L. W. Sokołowa, Monety i peczati wizantyjskogo Chersona, s. 228-230

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #4 on: January 04, 2021, 10:35:28 am »
4. "Wiadomości Numizmatyczne" online za lata 2008-2019

Współczesne WN dostępne online mamy tutaj, ale niestety to tylko ostatnie 12 lat:

http://journals.pan.pl/wn

Offline Lech Stępniewski

 • IMPERATOR
 • Caesar
 • *****
 • Posts: 1329
  • NOT IN RIC
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #5 on: January 04, 2021, 11:17:22 am »
Za pamięci. Proponuję, żeby Pan w wątkach bibliograficzno-książkowych (i ewentualnie innych o podobnej strukturze) umieścił w pierwszym poście na samym początku "SPIS TREŚCI" (pogrubiony? wyróżniony?). I dalej zwięźle coś w rodzaju:

1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata X-Y

albo

1. Raimund Schulz, Łowcy przygód w dalekich krainach. Wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie, PIW, Warszawa 2020.

Przy kilku pozycjach to naturalnie niepotrzebne. Przy 10 już jakby wygodniejsze. A przy 50 w zasadzie niezbędne. Tylko że wtedy już nikomu nie będzie się chciało tego pracowicie uzupełniać i będzie tak jak zwykle  :(
Lech Stępniewski
NOT IN RIC
Poland

Offline pavonis2

 • Praetorian
 • **
 • Posts: 30
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #6 on: January 04, 2021, 04:22:01 pm »
Kaczanowicz W., Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana, s. 158-173
Czy w wirtualnych zasobach jest gdzieś ta pozycja dostępna?

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #7 on: January 05, 2021, 10:42:10 am »
1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata X-Y
Słuszna uwaga, na chwilę obecną chcę skończyć cały spis, potem mogę go dopieszczać. Zdaję sobie sprawę, że do w pełni poprawnego formatu dużo temu brakuje, a niektóre rzeczy przerastają mnie czasowo swoją pracochłonnością (np. niemieckie, francuskie i inne nietypowe znaki diakrytyczne).

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #8 on: January 05, 2021, 10:47:27 am »
Kaczanowicz W., Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana, s. 158-173
Czy w wirtualnych zasobach jest gdzieś ta pozycja dostępna?
Nie kojarzę. Zeszyty 1-2/76 są zeskanowane na gryzoniu, a oficjalne archiwum na stronie PAN to tylko ostatnie 12 lat. Artykuł raczej niewiele wnoszący, krótkie przejście po całym panowaniu typu "w trakcie wojen dackich pojawiło się dużo różnych przedstawień Victorii" (upraszczam). Jak Pan chce mogę Panu wysłać, mam podwójny zeszyt.

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #9 on: January 05, 2021, 11:04:33 am »
5. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1986-2002 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

3-4/1986

Paszkiewicz B., Dawne znaleziska z połnocnej Litwy w materiałach Michała Brensztejna (w tym monety antyczne - Burbiszki, Gabrieliszki, Mockajcie), s. 232
Recenzje: J. Kent, A selection of Byzantine Coins in the Barber Institute of Fine Arts, s. 246-247

1-2/1987

Iluk J., Późnorzymskie skarby solidów z północno-zachodniej Europy w świetle barbarzyńskich podbojów od IV do VI wieku, s. 1-38
Mielczarek M., Znalezisko tetradrachmy z Tazos lub jej wczesnego naśladownictwa z Chęcin, woj. kieleckie, s. 39-47
Mielczarek M., Two Imitations of Eucratides; Obols from the Museum Collection in Łódź, s. 48-51
Morawiecki L, Złote monety ΚΟΣΩΝ, s. 52-59
Kisza W., Skarb denarów rzymskich z Paczółtowic odkryty w 1828 r., s. 60-73
Mitkowa-Szubert K., Późnoantyczne monety brązowe z Salony pod Splitem, s. 74-75
Iluk J., Skarb solidów znaleziony w 1764 r. w Xanten (RFN), s. 76-87
Wielowiejski J., Udział Józefa Nowalskiego w ratowaniu rzymskich monet na terenie Wiednia, s. 88-97
różni aut., znaleziska monet antycznych (Aleksandrów Kulawski woj. Włocławek, Jakubowice woj. Tarnobrzeg, Ożarów Mazowiecki woj. Warszawa, Stare Brudki woj. Ostrołęka, Warszawa-Powązki, Węgrów woj. Siedlce, miejscowość nieznana być może okolice Torunia, Skowarcz woj. Gdańsk, Twardogóra woj. Wrocław, Kąty pod Oleskiem, Ukraina, Koprzywnica woj. Tarnobrzeg, Łomża, Tyszowce woj. Zamość, Drawno woj. Gorzów, Szczecinek woj. Koszalin, Sadki woj. Bydgoszcz, Goszczanów woj. Sieradz, Oblin woj. Siedlce, Słupca woj. Konin, Andrzejów woj. Tarnobrzeg, Mirocice woj. Kielce, Netta woj. Suwałki, Mścice woj. Koszalin, Gąbin woj. Płock, Stare Kiejkuty woj. Olsztyn, Jartypory woj. Siedlce, Gniezno, Szubin woj. Bydgoszcz, Rzegnowo woj. Poznań ), s. 98-106
Recenzje: G. Sukiennik, Catalogue of Ancient Coins in the Ossoliński National Institute Library, s. 112-114, A. Kunisz, Znaleziska monet rzymskich z Małopolski, s. 114-115, M. R. Kaiser-Raiss, N. Klussendorf, Der spatantike Goldmunzschatz von Menzelen aus dem Jahre 1753, s. 115-117, R. Etienne M. Rachet, Le tresor de Garonne. Essai sur la circulation monetaire en Aquitaine a la fin du regne d'Antonin le Pieux (159-161), s. 117-118, R. Gobl, Grabungen im Legionslager Carnuntum 1968-1978. Die Fundmunzen der romischen Zeit in Osterreich, s. 119-120, N. M. Smirnowa, Monetnyj czekan Greko-baktryjskogo carstwa, s. 120-121

3/1987

Recenzje: R. Pankiewicz, Relacje wartości złota i srebra w republikańskim systemie monetarnym starożytnego Rzymu, s. 182-185, C. Morrison, C. Brenot, J.-P. Callu, J.-N. Barrandon, J. Poirier, R. Halleux, L'or monnaye I. Purification et alterations de Rome a Byzance, s. 185-190

4/1987

Recenzje: G. Lacam, La fin de l'empire romain et le monnayage or en Italie, s. 250-251

1-2/1988

Recenzje: P. O. Karyskowskij, Monety Olwii. Oczerk deneżnego obraszczenija Sewero-Zapadnogo Priczernomorja w anticznuju epochu, s. 112-113, J. Iluk, Ekonomiczne i polityczne aspekty cyrkulacji złota w późnym cesarstwie rzymskim, s. 113-116

3-4/1988

Mielczarek M., O monetach greckich wybitych przed końcem I w. p.n.e. znalezionych na obszarze Polski, s. 129-158
Kolendo J., Nieznane znaleziska monet rzymskich w materiałach z archiwum Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1800-1832), s. 159-168
Mitkowa-Szubert K., Monety bosforskie z Kerczu w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, s. 1850189
Mitkowa-Szubert K., Skarb rzymskich denarów z nieznanej miejscowości w zbiorach PMA w Warszawie, s. 190-194
Kruszyński M., Zaginiony skarb denarów rzymskich z Kielecczyzny, s. 195-201
Tunia K., Aureus Galliena z Działoszyc, woj. Kieleckie, s. 202-206
Bursche A., Znaleziska monet rzymskich z Małopolski. Uwagi na marginesie inwentarza Andrzeja Kunisza, s. 207-214
Recenzje: J.-M. Doyen, Les monnaies antiques du tell Abou Danne et d'Oumm el-Marra (campagnes 1976-1985), s. 243-245, H. Huvelin, <. Christol, G. Gautier [ed], Melanges de numismatique offers a Pierre Bastien a l'occasion de son 75e annicersaire, s. 245-247

1-4/1989

Recenzje: R. Reece, Coinage in Roman Britain, s. 82-85, G. Depeyrot, Le Bas-Epire Romain, economie et numismatique (238-491), s. 85-87

1-2/1990

Paszkiewicz B., Znaleziska monet z kolekcji Jana Kazimierza Krasickiego (monety antyczne - Bochniam Gdańsk, Gopło jezioro, Tarnów, Wągrowiec woj. Piła, Wrocław, Żytomierz), s. 59-61
Recenzje: I. Carradice, M. Price, Coinage in the Greek World, s. 70-71, L. Morawiecki, Mennictwo celtyckie, s. 74, A. Kunisz, Le tresor d'antoniniens et de folles des "Principia" de lat legion de Novae (Bulgaria), s. 75, M. Salamon, Mennictwo bizantyńskie, s. 75-76

3-4/1990 (Polish Numismatics News V)

Widawski M., The exchange of coins in the Bosporan state in the 3rd century B.C., s. 101-112
Mielczarek M., Contribution numismatique a l'historie des rapports del l'Egipte ptolemaque avec les villes grecques du littoral septentrional de la mer Noire au IIe siecle av. n.e., s. 113-119
Morawiecki L., Marcus Antoninus - Neos Dionysos, s. 120-128
Kaczanowicz W., An ideology in the coinage of the Roman Empire in the 3rd C. Methodolical assumptions of the surveys, s. 141-144
Bursche A., Finds of Roman gold medallions in Barbaricum - new data on old material, s. 145-153
Salamon A., Acclamation or barbarism in the legegend of Leontius' (484-488) solidus, s. 154-159

3-4/1991

Kaczanowicz W., Obieg pieniężny na terenie Brytanii w czasach uzurpacji Karauzjusza i Allektusa, s. 113-130
Mitkowa-Szubert K., Znaleziska monet antycznych poświadczone w dokumentacji Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (Kniahinin woj. Wołyń, Łódź, Mikołajów gub. Chersoń, Ożarów woj. Warszawa, Poznań, Radomsko, Tuczapy woj. Zamość, Wiczynów pow. Wołyń, Wierzchowiny woj. Chełm, Wola Ładowska, woj. Płock), s. 177-179
Recenzje: K. Mitkowa-Szubert, The Nietulisko Małe Hoards of Roman Denarii, s. 190-191, M. Peter, Eine Werkstatte zur Herstellung von subaeraten Denaren in Augusta Raurica, s. 191-193, W. Kaczanowicz, Aspekty ideologiczne w rzymskim mennictwie 235-384 n.e., s. 193-195, W. Hahn, Die Ostpragnung des romischen Reiches im 5. Jahrhundert (408-491), s. 196, I. Hammarberg, B. Malmer, T. Zachrisson, Byzantine Coins. Commentationes de nummis seculorum IX-XI in Suecia repertis, s. 196-199

1-2/1992

Chiron-Mrozowska A., Le dieu Sol et le pouvoir romain. Etude d'iconographie monetaire, s. 1-16
Talvio T., An Alexander [the Great] hoard from Volhynia, s. 47-50
Mitkowa-Szubert K., Nowe znalezisko monety bosforskiej w Polsce, s. 51-54
Męclewska M., Paszkiewicz B., Znaleziska numizmatyczne odzyskane z Niemiec 19 sierpnia 1992 r. (monety antyczne: Słupca woj. Konin, Miejscowość nieznana, Nacław woj. Leszno, Siedlików woj. Kalisz, Boroczyce woj. Wołyń, Konarzew woj. Płock), s. 69-72
Recenzje: Die Munze: Bild-Botschaft-Bedetung. Festschrift fur Maria R.-Alfoldi, s. 87-90, Litterae Numismaticae Vindobonenses Band 3, s. 90-92, O. Morkholm, Early Hellenistic Coinage from Accession of Alexander to the Peace of Apamea (336-188 B.B.), s. 92-93, Die Fundmunzen der romischen Zeit in Ungarn, s. 93-95, D. G. Wigg, Munzumlauf in Nordgallien um die Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr.: numismatische Zeugnisse fur die Usurpation des Magnentius und die damit verundenen Germaneinfalle, s. 95-97

3-4/1992

Orzechowski Sz., Domniemany skarb monet rzymskich ze Starachowic, s. 149-154
Recenzje: L. Morawiecki, Władza charyzmatyczna w Rzymie u schyłku Republiki (lata 44-27 p.n.e.), s. 195-197, M. Vasic, Nalazi rimskog bronzanog novca IV i V veka iz municipijuma Horreum Margi (Cuprija), s. 197-198

1-2/1993

Głuszczenko W., Strefy rozprzestrzeniania monet rzymskich w Europie Wschodniej, s. 1-14
Koziorowska L., Chemiczne kryteria oceny podobieństwa składu rudy i wyrobów na przykładzie antycznych monet srebrnych, s. 15-34
Bursche A., Monety rzymskie z północno-zachodnich Niemiec, s. 51-62
Kunisz A., Mennictwo kolonii Viminacium oraz prowincji Dacji w połowie III w. n.e. w świetle najnowszych badań, s. 63-72
Recenzje: A. Kunisz, Obieg monetarny na obszarach Mezji i Tracji w I i II w. n.e., s. 87-90, Der Munzhort aus dem Gusthof in Neftenbach. Antoniniane und Denare von Septimus Severus bis Postumus, s. 90-92

3-4/1993

Paszkiewicz B., znaleziska monet rzymskich, Kobylin-Pogorzałki woj. Łomża, Cisie woj. Siedlce
Recenzje: Rzym antyczny. Polityka i pieniądz, s. 203-204

1-2/1994

Kolendo J., Medalion cesarza Galliena znaleziony w okolicach Chocimia w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego w Berlinie, s. 57-64
Wojtulewicz H., Znaleziska numizmatyczne z Lubelszczyzny (monety antyczne - Dąbrowa Las woj. Lublin), s. 115

3-4/1994

Garbacz K., Odkrycie denara republikańskiego w Karsach Małych, s. 157-160
Recenzje: I. Lukanc, Diocletianus der romische Kaiser aus Dalmatien, s. 215-216

1-2/1995

Recenzje: U. Wartenberg, M. Jessop Prince, K. A. McGregor [ed], Coin Hoards, vol. VIII. Greek hoards, s. 87, E. A. Molew, Bospor w period ellinizma, s. 87-89, M. G. Abramzon, Rimskij imperatorskij kult w pamjatnikach numizmatiki, s. 89-91, P. Gierson, M. Mays, Catalogue of Late Roman Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection. From Arcadius and Honorius to the Accession of Anastasius, s. 91-93

3-4/1995

Bodzek J., Dwa nieznane znaleziska monet greckich z Ukrainy, s. 135-138
Paszkiewicz B., znaleziska monet antycznych (Jurzynek woj. Ciechanów, Gródek Nadbużny woj. Zamość), s. 157-158
Recenzje: S. Skowronek, Moneta w kulturze starożytnego judaizmu. Spór o mennictwo Heroda Wielkiego, s. 181-184, E. S. Stoljarik, Oczerki monetogo obraszczenija sewero-zapadnogo Priczernomorja w pozdnerimskoje i wizantyjskoje wremja (konec III-naczało XIII w.), s. 184-186, Ż. Demo, Ostrogothic coinage form collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Hercegovina, s. 186-188

1-2/1996 (Polish Numismatic News VI)

Mielczarek M., Leucon II and Panticapeum, s. 1-8
Lichocka B., Une contremarque au trident sur des monnaies de Ptolemee II, s. 9-18
Kunisz A., Studies on the finds of Roman coins in Poland during the past three decades. A tentative approach, s. 19-30
Bursche A., Denarii subaerati from the Jakuszowice settlement in north Małopolska, s. 31-42

3-4/1996

różni aut., znaleziska monet antycznych (Olsztynek woj. olsztyńskie, Pruszcz Gdański woj. gdańskie, Paprotki-Kolonia woj. suwalskie, Ruszczyna, woj. zamojskie, Dunajewice, Podole), s. 181-183
Recenzje: O. Boperachchi, A. Ur Rachman, Pre-Kushana Coins in Pakistan, s. 197-199, F. Burrer, Munzpragnung und Geschichte des Thessalischen Bandes in der romischen Kaiserzeit bis auf Hadrian (31 v. Chr. - 138 n. Chr.), s. 199-202, R. Ziegler, Kaiser, Heer und Stadtisches Geld. Untersuchungen zur Münzprägung von Anazarbos und anderer ostkilikischer Städte, s. 202-206, R. Gobi, Die Muznpragung des Kaisers Aurelianus (270-275), MIR 47, s. 206-207

1-2/1997

F. Berger, Kalkriese I. Die romischen Fundmunzen, s. 94-96, Nunc de Svebis dicendum est. Studia archaeologica et historica Georgii Kolendo ab amici et discipuli dicata, s. 96-97, Coin Finds and coin use in the Roman World. The tirteenth Oxford Symposium on coinage and monetary history, s. 97-100

3-4/1997

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Korczmin woj. zamojskie, Tyszowce woj. zamojskie), s. 185, 189

1-2/1998

Maksymiuk K., Przydomki Julii Domny na monetach, s. 49-58
Ciołek R., Skarb złotych monet z Mrzezina (gm. Puck) a zespó z Brzeźna Gdańskiego, s. 59-68
Horbacz T., znaleziska monet rzymskich (Paręczew pow. zgierski, Kamion pow. wieluński), s. 83-84
Recenzje: R. Lasser, K. Stribrny, Die Fundmunen der romischen Zeir in Deutschland, Abteilung IX, XI, XII, XIV, s. 98, RIC X, 99-103.

1-2/1999 (zmiana na półrocznik)

Mięclewska M., Bibliografia prac dr Aleksandry Krzyżanowskiej od 1988 r., s. 4-6
Mielczarek M., Monety obce i miejscowe w greckim Nikonion, s. 7-20
Bodzek J., Zwycięski kawalerzysta z Samarii, s. 21-30
Lichocka B., Między uprawnieniami senatu i princepsa. Początki i rozwój portretu kobiecego na rzymskich monetach brązowych, s. 31-46
Szczurek T., Drachma partyjska znaleziona w Gorzowie Wielkopolskim, s. 47-50
Kolendo J., O czterech lokalizacjach znaleziska monety rzymskiej na cmenatrzysku w Czermnie, s. 51-58
Wiercińska J., "Monety kopalń" - znalezisko z północnego Mazowsza, s. 59-68
Feduszka J., Zamojska część skarbu monet rzymskich z Żulic, s. 69-98
Paszkiewicz B., Jeszcze dwa fragmenty skarbu monety rzymskich z Żulic, s. 99-114
Bursche A., Znane i nieznane znaleziska denarów rzymskich z ziem polskich, s. 115-136
Mitkowa-Szubert K., Zawartość, losy i prośba interpretacji skarbu monet rzymskich z ziem polskich, s. 137-152
Kokociński L., Mielczarek M., Skarb późnorzymskich monet brązowych z Jezierzan koło Tarnopola, Ukraina, s. 153-168
Ciołek R., Znaleziska monet rzymskich z terenów Pomorza przechowywane w zbiorach Muzeum Kulturalno-Historycznego w Stralsundzie, s. 169-186
Suchodolski S., Pierwsza moneta z czasów regencji cesarzowej Teofano. Skład i data ukrycia skarbu z Maurzyc pod Łowiczem, s. 187-204

1/2000

różni autorzy, znaleziska monet rzymskich (Chabielce, gm. Szczerców, Aleksandria Egipska), s. 69
Recenzje: M. Mielczarek, Syllogue Nummorum Graecorum, Poland, Volume I, s. 91-92, S. Skowronek, Imperial Alexandrian Coins, The National Museum in Cracow, Catalogues od the collection, s. 92-93, A. Kunisz, Wojny i pieniądz. Z badań nad obiegiem srebrnej monety na wschodnim pograniczu Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów, s. 92-94, J. Kolendo, Świat antyczny i Barbarzyńcy. Teksty, zabytki, refleksja nad przeszłością, s. 94-96, A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w Barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku starożytności, s. 96-99

2/2000

Kovalenko S. A., On the initial period od coinage in Tauric Chersonesus, s. 121-134
Recenzje: Sylloge Nummorum Graecorum, The Collection of the American Numismatic Society, Part 9. Graeco-Bactrian and Indo-Greek Coins, s. 215, R. Wolters, Nummi Signati. Untersuchungen zur romischen Munzpragnung und Geldwirtschaft, s. 215-217, A. Kunisz [red.], Rzym antyczny, Polityka i pieniądz II, s. 217-218, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, t. IV (Alexius I to Michael VIII 1081-1261), t. V (Michael VIII to Constantine XI 1258-1453), s. 218-222

2/2001

Recenzje: J. Wiercińska, Coins of the Roman Republic, Catalogue of the Ancient Museum in Warsaw, s. 218-219, R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, s. 219-221

1/2002

Recenzje: Y. Meshorer, Sh. Qedar, Samarian Coinage, s. 95-97

2/2002

Recenzje: I. Milewski, Pieniądz w greckiej literaturze patrystycznej IV wieku na przykładzie Kapadockich Ojców Kościoła i Jana Chryzostoma, s. 197-198


Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #10 on: January 07, 2021, 11:28:24 am »
6. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 2003- (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

1/2003 (Polish Numismatic News VII)

Rudnicki M., Celtic coin finds from a Settlement of the La Tene period at Pełczyska, s. 1-24
Ciołek R., Die Romischen Munzfunde in Pommern, s. 25-40
Bursche A., Solidi from the Zagórzyn hoard, s. 41-60
Wiercińska J., A unknown gold medallion of Valentinian I, s. 61-72
Krzyżanowska A., Coins of "Zenobia" in Palmyra, s. 73-76

2/2003

Wiercińska A., znalezisko monety rzymskiej (Gorzów Wielkopolski)
Recenzje: P. Kaczanowski, U. Margos, Tabula Imperii Romani M 34 - Kraków, s. 221-222, W. Hahn, Money of the Incipient Byzantine Empire (Anastasius I - Justinian I, 491-565), s. 222-225

1/2004

Recenzje: D. Moisil, G. Depeyrot, Les tresors de deniers antrieurs a Trajan en Roumanie, s. 99-100, R. Reece, Roman Coins and Archeology. Collected papers, Collection Moneta 32, s. 100-104, H. Gitler, M. Ponting, The Silver Coinage of Septimius Severus and His Family (193-211 AD). A study of the Chemical Composition of the Roman and Eastern Issues, s. 104-105, R. Laser, K. Stribrny, Die fundmunzen der Romischen Zeit in Deutschland, Abteilung X, XIII, s. 105-107, H. Ch. Noeske, Munzfunde aus Aegypten I. Die Münzfunde des Ägyptischen Pilgerzentrums Abu Mina und die Vergleichsfunde aus den Dioecesen Aegyptus Und Oriens Vom 4.-8. Jh. N. Chr., 107-109

2/2004

Bogucki M., znalezisko monety rzymskiej, Piaseczno, s. 225
Recenzje: Studia z dziejów antyku. Pamięci profesora Andrzeja Kunisza, s. 231-232

1/2006

Dymowski A., Nowe znaleziska aureusów z otworami z ziem polskich, s. 67-70
Bartkowiak Z., znalezisko monety rzymskiej, Jasienina Górna pow. Nysa, s. 97

2/2006

Chojecki D., Monety rzymskie w zbiorach XIX-wiecznych gimnazjów Górnego Śląska, s. 159-172
Recenzje: W. A. Łonak, Znaleziska monet rzymskich na Śląsku, s. 223-225

1/2007

Romanowski A., Znaleziska monet rzymskich z terenów kultury wielbarskiej na Podlasiu, prawobrzeżnym Mazowszu i zachodniej Białorusi, s. 29-53
Dymowski A., Skarby monet rzymskich odkryte w ostatnim czasie na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, s. 54-78
Bodzek J., Dawne i nowe znaleziska monet rzymskich w archiwum i zbiorze MNK (część I), s. 79-87
Recenzje: M. G. Abramazow, N. A. Frołowa, A. W. Kulikow, T. N. Smekałowa, O. A. Iwanina, Kłady Anticznych Monet, Numizmaticzeskaja Kollekcija t. 1, Iz Sobranija Kreczenskogo Gosudarstwennogo Istoriko-Kulturnogo Zapowednika, s. 127-129

2/2007

Zapolska A., Denary rzymskie znajdowane w kontekstach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich, s. 149-178
Recenzje: Die Fundmunzen der Romischen Zeit in Deutschland, Abt. VI: Nordrhein-Westfalen tom 3/2, s. 247-248

1/2008

Degler A., Badania nad kolekcją monet antycznych w Ossolineum, s. 1-20
Makiewicz T., Suchodolski S., Naśladownictwo silkwy rzymskiej z Konarzewa pod Poznaniem, s. 21-33
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z prawobrzeżnego Mazowsza i Podlasia (Białobrzegi pow. Legionowo, Białystok, Bodzanów pow. Płock, Brok pow. Ostrów Mazowiecka, Chociszewo woj. Płońsk, Ciechanów, Cieszkowo Kolonia pow. Płońsk, Czerwińsk nad Wisłą pow. Płock, Dobrzyniewo Duże pow. Białystok, Drohiczyn pow. Siemiatycze, Działdowo, Gołymin pow. Ciechanów, Goździk pow. Garwolin, Grodziec pow. Płońsk, Hołowienki pow. Sokołów Podlaski, Jadów pow. Wołomin, Kamienica pow. Płońsk, Kikoły pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Kleszewo pow. Pułtusk, Kobylniki pow. Płock, Kołoząb pow. Płońsk, Krasnosielc pow. Maków Mazowiecki, Krubin pow. Legionowo, Lipno, Liw pow. Węgrów, Łętów pow. Garwolin, Łomża, Łukomie pow. Sierpc, Mława, Mońki, Nasielsk pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Nieciecz pow. Sokołów Podlaski, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Nacpolsk pow. Płońsk, Opinogóra pow. Ciechanów, Osieck pow. Otwock, Osiek pow. Toruń, Płock, Płońsk, Pułtusk, Ręczaje Poleskie pow. Wołomin, Sabnie pow. Sokołów Podlaski, Serock pow. Legionowo, Seroczyn pow. Siedlce, Sierpc, Stare Grabie pow. Wołomin, Stare Lubiejewo pow. Ostrów Mazowiecka, Steklin pow. Toruń, Stupsk pow. Mława, Szereńsk pow. Mława, Trzcianne pow. Mońki, Tykocin pow. Białystok, Warszawa, Węgrów, Wielbark pow. Szczytno, Wierzbica pow. Legionowo, Wykowo pow. Płock, Wyszków, Wyszogród pow. Płock, Zakroczym pow. Nowy Dwór Mazowiecki, Załuski pow. Płońsk, Żabiniec pow. Garwolin, Żelechów pow. Garwolin), s. 70-98
Recenzje: M. Mielczarek, Mennictwo starożytnej Grecji. Mennictwo okresów arachicznego i klasycznego, s. 99-103

2/2008 (Polish Numismatic News VIII)

Zapolska A., Roman denarii in the Bogaczewo and Sudovian cultures. s. 139-165
Bursche A., Unique roman gold coins and medallions in the collection of The National Museum of Ukrainian History in Kyïv, s. 167-181
Degler A., Rediscovering the remnants of the numismatic collection of the ‘Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer”, Wrocław (formerly Breslau), s. 183-194
Dymowski A., Recording recent roman coin finds from Poland (2004–2007), s. 195-208
Recenzje: S. Suchodolski, M. Bogucki [eds], Money Circulation in Antiquity, the Middle Ages and Modern Times. Time, Range, Intensity. International Symposium of the 50th Anniversary of Wiadomości Numizmatyczne, s. 237-240

1/2009

Receznzje: C. Morrisson, V. Popovic, V. Ivanisevic, Les Trésors monétaires byzantins des Balkans et d’Asie Mineure (491–713), s. 79-82

2/2009

Rudnicki M., Miłek S., Ziąbka L., Kędzierski A., Mennica celtycka pod Kaliszem, s. 103-145
Ciołek R., Znaleziska monet rzymskich na Śląsku: wnioski z nowego inwentarza, s. 146-182
Jaworski P., Nieznana moneta Pupiusa Rufusa wybita w Cyrenajce, s. 183-192
Dymowski A., Nowe znaleziska monet rzymskich z dorzecza Bzury, s. 193-224
Romanowski A., Kolejne denary rzymskie z miejscowości Podzamcze, pow. garwoliński. Rejon ujścia Okrzejki w świetle znalezisk monet rzymskich, s. 225-233
Recenzje: J. Bodzek, Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Volume III, The National Museum in Cracow, Part 4, SarmatiaBosporus, s. 270-271, R. Ciołek, Die Fundmünzen der Römischen Kaiserzeit in Polen. Schlesien, s. 272-274

1/2010

Awianowicz B., Rzadki denar Septymiusza Sewera z legendą rewersu BONA SPES z Wiednia, s. 73-77
Awianowicz B., Rare denarius of Septimius Severus with reverse legend BONA SPES form Vienna, s. 78-82
Awianowicz B., Solid Konstantyna I znaleziony prawdopodobnie na Mazowszu, s. 83-84
Awianowicz B., Solidus of Constantine I, found probably in Mazova, s. 85-86

2/2010

Dymowski A., Metodyczne aspekty rejestracji znalezisk monet rzymskich z terenu Polski, s. 117-171
Bursche A., Więcej T., Złote monety i medaliony rzymskie zaopatrzone w otwory lub uszka, przechowywane w Muzeum Narodowym Historii Ukrainy w Kijowie, s. 193-224
Recenzje: H. W. Horsnæs, Crossing Boundaries. An Analysis of Roman Coins in Danish Contexts, Vol. 1: Finds from Sealand, Funen and Jutland. Publications of the National Museum, Studies in Archaeology and History Vol. 18, s. 296-303, I.A. Carradice, T.V. Buttrey, The Roman Imperial Coinage. Volume II. Part 1: From AD 69 to AD 96 The Flavians. Vespasian to Domitian. Second Fully Revised Edition, s. 303-305.

1-2/2011

Rudnicki M., Nieznana moneta celtyckich Bojów z Grójca (część miasta Konina), s. 99-132
Dymowski A., Monety Republiki Rzymskiej na ziemiach polskich. Kilka uwag na bazie nowego materiału ze znalezisk drobnych, s. 133-154
Paszkiewicz B., znalezisko monet rzymskich (Spiczyn pow. łęczycki), s. 192-199
Recenzje: R. Bland, X. Loriot, Roman and Early Byzantine Gold Coins found in Britain and Ireland with an Appendix of New Finds from Gaul, s. 220-227

1/2012

Rudnicki M., Nummi Lugiorum – statery typu krakowskiego, s. 1-96
Dymowski A., Brożyna P., znaleziska monet rzymskich (Czerniejewo pow. Gniezno, Głubczyce, Goraj pow. Międzyrzecz, Góra, Hrubieszów, Imielin pow. Bieruń, Kartuzy, Koszalin, Kwidzyn, Lipnik pow. Przeworsk, Łukowo pow. Oborniki, Pamiątkowo pow. Szamotuły, Przedbórz pow. Radomsko, Rzeszów, Susiec pow. Tomaszów, Suwałki, Szadek pow. Zduńska Wola, Szczecin, Toruń, Urbanie pow. obornicki, Wieruszów, Winiary pow. Sandomierz, Witkowo pow. Stargard Szczeciński, Wrocław, Płock, Lelów pow. Częstochowa, Święte pow. Jarosław, Varena(Orany) okręg Alytus(Oilita)-Litwa), s. 120-130
Recenzje: A. Dymowski, Znaleziska monet rzymskich z terenu Polski rejestrowane w pierwszych latach XXI wieku. Aspekty źródłoznawcze, s. 141-146

2/2012

Rudnicki M., Stater celtycki znaleziony w Masłowie, s. 163-192
Bogucki M., Jurkiewicz B., Machajewski H., Licyjska drachma Trajana z osady przeworskiej w miejscowości Łęki Majątek, pow. kutnowski, s. 237-244
Recenzje: A. Bursche, Illerup Adal, Die Munzen, s. 312-314

1-2/2013

Rudnicki M., Skarb złotych monet celtyckich z Gorzowa nad Przemszą, s. 1-91
Dymowski A., Chronologia napływu denarów rzymskich z I-III wieku na ziemie Polski w świetle analizy nowego materiału ze znalezisk drobnych, s. 93-149
Jaworski P., Znaleziska ciętych monet z Ptolemais w Cyrenajce, s. 207-243
Dymowski A., Kolejne denary Republiki Rzymskiej z polskich znalezisk (część 1) - Nowy Kiączyn pow. kaliski, Ożarów pow. opatowski, Przybyszew pow. białobrzeski, Słochy Annopolskie pow. siemiatycki, Wołów, Żyrardów, Jawor, s. 244-246

1-2/2014

Modzelewski Sz., Obraz i retoryka. Medaliony z okresu dynastii Konstantynów jako medium propagandowe, s. 1-32
Dymowski A., Przedneroniańskie denary w skarbach monet Cesarstwa Rzymskiego z terenu kultur przeworskiej i wielbarskiej, s. 73-93
Bursche   A., Monety rzymskie w Danii, kontekst archeologiczny i wykrywacze metali, s. 239-258
Dymowski A., Rudnicki M., Drobne znaleziska monet rzymskich z terenu polski (cz. 2) - Białystok, Bielany Wrocławskie pow. wrocławski, Bolków pow. Jaworski, Borek pow. kluczborski, Choroszcz pow. białostocki, Długołęka pow. wrocławski, Iwiny pow. wrocławski, Jaroszówka pow. legnicki, Głogów, Gnojno pow. bialski, Katowice, Kąty Wrocławskie pow. wrocławski, Korytnica pow. węgrowski, Lelów pow. częstochowski, Mielnik pow. siemiatycki, Namysłów, Nowy Żmigród pow. jasielski, Ochoża pow. chełmski, Opoczno, Osiek, Płock, Poborszów pow. kędzierzyńsko-kozielski, Poświętne pow. wołomiński, Promna pow. białobrzeski, Pruszowice pow. wrocławski, Radziechowice Drugie pow. radomszczański, Rypin, Skałka pow. wrocławski, Słochy Annopolskie pow. siematycki, Sochaczew, Stanisławów pow. miński, Stara Róża pow. łukowski, Starawieś pow. węgrowski, Steblów pow. krapkowicki, Świdnica, Turawa pow. opolski, Tworzyjanów pow. świdnicki, Uhowo pow. białostocki, Węgrów, Wiełgie pow. lipnowski, Wólka pow. lubelski, Wrocław, Wyszków, Żużela pow. krapkowicki, Januszowice pow. kazimierski, s. 265-278
Recenzje: J. Bodzek, Τα σατραπικα νομίσματα.. Mennictwo satrapów w okresie panowania Achemenidów (ok. 550–331 a.C.), s. 291-294

1-2/2015 (Polish Numismatic News IX)

Bodzek J., Krótka notatka o pewnym samaryjskim typie monetarnym, s. 1-10
Dymowski A., Wczesnocesarskie denary rzymskie znalezione w Europie Środkowej na północ od Karpat i Sudetów, s. 11-33
Dahmen K., Przyczynek do historii odkrycia skarbu z miejscowości Trąbki Małe w dawnych Prusach Wschodnich, s. 35-46
Degler A., Wschodniogermańskie naśladownictwo monety Aleksandra Sewera z legendą runiczną: najnowszy nabytek do zbiorów Ossolineum, s. 47-65
Czarski B., Jaworski P., Respublica Liberata. Moneta Brutusa upamiętniająca Idy Marcowe w emblematycznej interpretacji Alciatusa, 249-284

1-2/2016

Myzgin K., New finds of Roman Republican coins from Ukraine and Belarus, s. 89-136
Dymowski A., Kolejne denary Republiki Rzymskiej z polskich znalezisk (Brankówka pow. grudziadzki, Czaple Wielkie pow. miechowski, Lubiąż pow. wołowski, Garwolin, Gopło-jezioro, Kraków, Węgrów, nieznana miejscowość na wschodnim Mazowszu), s. 311-313
Recenzje: K.-J. Gilles, Der romische Goldminzenschatz aus der Feldstrasse in Trier, s. 339-345

1-2/2017

Nobis A., Moneta w komunikacji międzykulturowej: rzymskie solidy, s. 3-14
Walczak E., Idea boskości władcy w ikonografii monet hellenistycznych, s. 15-30
Szwed J. A., Moneta jako źródło do badania kultury wizualnej celtyckich Bojów, s. 31-62
Kopij K., Teoria komunikacji a propaganda w numizmatyce rzymskiej, s. 63-84
Kluczek A. A., Numizmatyczny ślad zdarzenia i odbicie idei. Uwagi na przykładzie z mennictwa rzymskiego drugiej połowy III w. po Chr., s. 85-110

1-2/2018

Dulęba P., Romanowski A., Rzymskie monety z osady kultury przeworskiej w Nieprowicach, pow. pińczowski, w świetle danych archeologicznych, s. 61-99
Dymowski A., Srebrna moneta Teodozjusza z Obrzycka a pochodzenie monet rzymskich znajdowanych w skarbach wczesnośredniowiecznych na ziemiach polskich, s. 101-113
Siwak W., O denarach rzymskich nazywanych „pieniążkami świętego Jana”, s. 115-128
różni autorzy, znaleziska monet rzymskich (Ostrów Wielkopolski, Kazimierzów pow. opolsko-lubelski), s. 323-324

2019 (zamiana na rocznik)

Awianowicz B., From IVDAEA CAPTA to LIVON(ia) POLOT(ia)Q(ue) RECEPTA. The reception of the famous reverse of Vespasian coins in Renaissance Poland.. = Od IVDAEA CAPTA do LIVON(ia) POLOT(ia)Q(ue) RECEPTA. Recepcja słynnego rewersu monet Wespazjana w renesansowej Polsce, s. 1-11
Ciołek R., „Von einigen in Preussen gefundenen römischen Münzen” Ludwiga von Baczko z „Das preussische Tempe” (Königsberg 1780). „Cudowne” odnalezienie dzieła dawno spisanego na straty, s. 13-33
różni autorzy, znaleziska monet rzymskich (Pilszczyn, gm. Wólka, Bolków gm. Jawor), s. 233-234

2020

Myzgin K., Sidarovich V., Znaleziska prowincjonalnych monet miast Bitynii na terenie Białorusi, s. 187-212

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #11 on: January 10, 2021, 09:18:31 am »
7. "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" online za lata 1889-1917

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=20173&tab=3

Roczniki 1916, 1917 niepełne, wbrew krążącym plotkom (jak bum-cyk-cyk miałem na tym dysku, co mi padł) nikt nie podejmował się skanowania późniejszych roczników WNA. A jeśli nawet, to skany nie przedostały się do szeroko pojętego obiegu sieciowego.

Kolejne tomy według mojej wiedzy wyglądały następująco, prosiłbym o ewentualne poprawki, spis robiłem na podstawie luźnych obserwacji rynku antykwarycznego:

Pogubione = miałem w ręku, zweryfikowałem

Tom VIII

1918 ? - chyba 12 numerów oddzielnie, w tym co najmniej jeden (9/10) łączony
1919 ? - chyba 12 numerów oddzielnie, w tym co najmniej jeden (1/2) łączony

Tom IX

1920 - 2 numery 1-6, 7-12
1921 - 2 numery 1-6, 7-12

Tom X

1922 - 2 numery 1-6, 7-12
1923 - bez numeracji jako nr 1-12 (bez widocznej numeracji ciągłej)
1924 - bez numeracji jako nr 1-12 (bez widocznej numeracji ciągłej)

Tom XI

1925 - bez numeracji jako nr 1-12 (bez widocznej numeracji ciągłej)
1926 - bez numeracji jako nr 1-12 (bez widocznej numeracji ciągłej)
1927 jako rocznik

Tom XII - 1928-1929 jeden wolumin

Tom XIII - 1930

Tom XIV - 1931-1932 jeden wolumin

Tom XV - 1933

Tom XVI - 1934

Tom XVII - 1935

Tom XVIII - 1936

Tom XIX - 1937

Tom XX - 1938-1939 jeden wolumin

Tom XXI z datą 1948

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibiografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #12 on: January 10, 2021, 09:24:32 am »
8. Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, t. III-V (1804-1808)

Tom III (1804): https://crispa.uw.edu.pl/object/files/400435/display/Default
Tom IV (1807): https://crispa.uw.edu.pl/object/files/400434/display/Default
Tom V (1808): https://crispa.uw.edu.pl/object/files/400433/display/Default

Raczej nie ma co czekać na to, że plik pokaże się w przeglądarce, lepiej zapisać od razu na dysku. Pliki są duże (> 100 MB)

Oczywiście nie ma problemu ze znalezieniem cyfrowych wersji pozostałych Roczników, jednak te trzy są warte umieszczenia tutaj ze względu na cymesik dla bibliofilów lub innych wielbicieli słowa staropolskiego, którzy chcą sobie popatrzeć, jak wyglądało nasze hobby nad Wisłą przed dwoma stuleciami. Ów cymes, rozłożony na trzy tomy to:

"Zabytki Starożytności Rzymskich W pieniądzach, pospolicie Medalami zwanych, czasów Rzpltey i szesnastu pierwszych Cesarzów, zbioru, ś. p. Stan. Augusta Króla Polskiego, postrzezone i krótkim wykładem obiaśnione przez JX Jana Albertrandego, Biskupa Zenopolitańskiego, Prezesa Towarzyswa Warszawskiego"

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #13 on: January 13, 2021, 03:54:29 pm »
9. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1884-1888

Raczej głównie ze względu na pamięć o pierwszym polskim periodyku numizmatycznym:

https://polona.pl/press/zapiski-numizmatyczne,NzkwODU1MjY/

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #14 on: January 14, 2021, 02:27:05 pm »
10. Spis zawartości "Biuletynu Numizmatycznego" za lata 1965-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

Spis w dużej mierze za: http://ptn.pl/spis-tresci-i-autorow-biuletynu-numizmatycznego/

Antyczne monety sycylijskie [produkcja naśladownictw] 6-7/1965, s. 122
Awianowicz B., Kolekcjonerstwo numizmatyczne w starożytnym Rzymie w świetle wybranych świadectw archeologicznych i literackich 3/2007, s. 175
Awianowicz B., Pieśń na stulecie Horacego a personifikacje na monetach Oktawiana Augusta 1/2008, s. 19
Awianowicz B., Przemiany w ikonografii VIRTVS w mennictwie rzymskim od republiki do Sewera Aleksandra 1/2014, s. 1
Awianowicz B., Wybrane monety kommemoratywne i okolicznościowe od środkowej Republiki do Oktawiana Augusta 4/2007, s. 245
Białkowski A., Historia jednego portretu (Aleksander Wielki) 3/1971, s. 45
Biernacka-Lubańska M., Wodociągi na monetach antycznych 9/1966, s. 152
Bykow A., Rzymianie widzieli go innym [latarnia morska w Aleksandrii na monetach antycznych] 23/1967, s. 406
Bylicki T., Początki monety greckiej 2/1974, s. 25
Ciekawy artykuł o analizie spektralnej [brązowych monet Nerona] 19/1967, s. 352
Dąbczyński Z., Cztery znaleziska z woj. białostockiego 29/1968, s. 546
Dwa i pół miliona fotografii antycznych monet 35-36/1968, s. 677
Dymowski A., Monety nowożytne wzorowane na antycznych 2/2013, s. 81
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenów Kujaw i Ziemi Gostynińskiej 3/2008, s. 167
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Kielecczyzny i południowego Mazowsza 4/2008, s. 241
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu Wielkopolski 2/2008, s. 103
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z terenu województwa lubuskiego 1/2008, s. 39
Dymowski A., Najnowsze znaleziska monet rzymskich z Warszawy i okolic 1/2009, s. 13
Dymowski A., Gurba A., Rzymski aureus (ponownie) odkryty na Pomorzu [dot. monety Filipa II] 4/2013, s. 241
Dymowski A., Jellonek Sz., Mniej lub bardziej interesujące monety rzymskie znalezione niedawno na terenie Polski 4/2017, s. 241
Dymowski A., Rudnicki M., Kujawskie znaleziska monet antycznych. Nowe źródła do dziejów pieniądza na ziemiach Polski w starożytności 4/2012, s. 241
Dymowski A., Więcek T., Kolejne znaleziska monet antycznych z terenu Kujaw 3/2018, s. 161
Dziedzic M., Etruskie aes grave 4/2010, s. 242
Fałszerstwa pierwszych monet świata 20-21/1967, s. 381
Fałszywe tetradrachmy ateńskie [skarb odkryty w Kabulu] 38/1968, s. 727
Fulińska A., Ikonografia Heraklesa na monetach greckich. Część I: okres archaiczny i klasyczny (ok. 550 - ok. 350 BC) 1/2009, s. 3
Garbaczewski W., Król August i Herkules. O ikonografii najpiękniejszej monety polskiej 4/2006, s. 265
Gupieniec A., Najstarsze monety na Pomorzu Zachodnim 10/1970, s. 181
Jarzęcki K., Artemida w antycznym mennictwie greckim 3/2012, s. 161
Jarzęcki K., Dodatkowe znaki na monetach Królestwa Bosporańskiego 4/2011, s. 241
Jarzęcki K., Działalność mennicza Reskuporisa I (68/69-91/92 n.e.) w Królestwie Bosporańskim 2/2010, s. 80
Jarzęcki K., Mennictwo cesarzowej Kryspiny 3/2015, s. 161
Jarzęcki K., Mennictwo króla bosporańskiego Sauromatesa I (93/94-123/124) 1/2011, s. 1
Jarzęcki K., Mennictwo Sauromatesa II (174/175-210/211 n.e.), władcy Bosporu 2/2011, s. 81
Jarzęcki K., Monety z podobizną cesarzowej Faustyny Młodszej we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego 2/2012, s. 93
Jaworski P., Crişan D. S., „A zowie je prosty lud świętego Jana pieniądze...”. Wybór źródeł do dziejów zainteresowań monetą antyczną w szesnastowiecznym Krakowie 4/2012, s. 259
Jaworski P., Rzymskie mennictwo Cyrenajki (I w. p.n.e. - I w. n.e.). Odkrycia Misji Instytutu Archeologii UW w Ptolemais 4/2006, s. 251
Jaworski P., Skarb monet rzymskich z Ptolemais w Libii 1/2007, s. 19
Jaworski P., Srebrne monety rzymskie w skarbie znalezionym w Ptolemais 3/2011, s. 15
Jaworski P., Kołyszko M., Misiewicz K., Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część I) 1/2008, s. 27
Jaworski P., Kołyszko M., Misiewicz K., Skarb z Ptolemais. Rezultaty misji archeologiczno-konserwatorskiej (część II) 2/2008, s. 95
Jellonek Sz., Legendy na rzymskich monetach kolonialnych w okresie panowania Augusta 1/2017, s. 1
Kaczanowicz W., Seria rzymskich emisji o typach „regionalnych” z czasów Hadriana 4-5/1978, s. 61
Knape S., Tetradrachma z Thasos 19/1967, s. 350
Kokociński L., Ciekawe znalezisko brązowego asa kolonii rzymskiej Nemausus w Galii Narbońskiej dokonane w Koprzywnicy k/Sandomierza 4-6/1987, s. 46
Kokociński L., Znalezisko brązowej monety Tyberiusza z hiszpańskiej mennicy Calagurris dokonane w Wołominie na Mazowszu 1/1992, s. 43
Kolendo J., O skarbie monet rzymskich z Połańca 9-12/1986, s. 161
Kopicki W., [rec.] Wiercińska J., Coins of the Roman Republic. Catalogue of the Ancient Coins in the National Museum in Warsaw 2/1997, s. 42
Kopie denarów rzymskich 38/1968, s. 926
Kopie monet antycznych 27/1967, s. 529
Kopie monet z Mennicy Paryskiej [antycznych] 4/1980, okł.
Kopij K., Mennictwo synów Pompejusza Wielkiego w Hiszpanii 2/2009, s. 81
Kozakiewicz M., Monety rzymskie w Brytanii 2/1973, s. 21
Kozakiewicz M., Reformy monetarne Dioklecjana w walce z chaosem w mennictwie cesarstwa rzymskiego 4/1972, s. 72
Kozakiewicz M., Krzyżanowska A., Kobieta na monetach starożytnych [zob. Sprostowanie 7/76, okł.] 3/1976, s. 41
Kozłowski J., Alba Sus, czyli o denarach cesarza Wespazjana (69-79) i jego syna Tytusa (79-81) z przedstawieniem maciory z prosiętami 1/2012, s. 1
Krzyżanowska A., Koegzystencja – monety miast i cezarów 9/1970, s. 161
Krzyżanowska A., Kolonizacja rzymska greckich prowincji 5/1971, s. 85
Krzyżanowska A., Monety z piasków Palmyry 7/75, s. 121
Krzyżanowska A., Problematyka monet grecko-egipskich 31/1968, s. 584
Krzyżanowska A., Reformy monetarne Cesarstwa Rzymskiego 2/1970, s. 21
Krzyżanowska A., Rewelacyjna aukcja monet starożytnych 1/1974, s. 20
Krzyżanowska A., Rozwiązanie zagadki cystoforów małoazjatyckich 6/1976, s. 101
Krzyżanowska A., Świątynie na monetach greckich 3/1980, s. 41
Krzyżanowska A., Ten pieniądz niewiele odkrywa [znalezisko ze wsi Krupe] 3-4/1965, s. 61
Kurpiewski A., Rakoczy J., Znaleziska rzymskich denarów z Radzik Dużych, gm. Wąpielsk, pow. Rypin 3/2013, s. 161
Kurpiewski A., Rakoczy J., Zespół późnorzymskich monet znaleziony w Sztynwagu, gm. Grudziądz, powiat grudziądzki 3/2014, s. 161
Kurpiewski J., Fragment skarbu monet rzymskich z Antibes [dot. monet z III w. n.e.] 4-6/1988, s. 11
Kurpiewski J., Odkryto pierwszą monetę Proculusa, rzymskiego cesarza-uzurpatora 3/1994, s. 33
Lach K., Świątynie Artemidy na monetach bitych w Azji Mniejszej w okresie rzymskim 2/2008, s. 115
Lewandowska J., Mosiejczyk J., Nowe znaleziska rzymskich denarów z Sadłowa, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie 4/2016, s. 241
Lichocka B., Dewaluacje pieniądza w starożytnym Rzymie. Sprawozdanie z Kolokwium – Gdańsk 19-21 X 1978 r. 6/1979, s. 117
Lichocka B., Personifikacja cnót cesarskich na monetach rzymskich 8/1972, s. 149
Lichocka B., Personifikacja pomyślności na monetach rzymskich 1/1974, s. 1
Lipiński M., Monety olimpijskie antycznej Grecji 4-6/1988, s. 36
Łonak W. A., Antyczne monety znelezione w Karczewie 3/2017 s. 161
Masowe fałszerstwa monet antycznych 27/1967, s. 529
Mikołajczyk A., Antyczne monety w znaleziskach nowożytnych 5/1975, s. 81
Minko B., Pierwsze monety greckie 2/1965, s. 36
Minko B., Pierwsze monety rzymskie 2/1965, s. 36
Minko B., Pierwsze w ogóle monety 2/1965, s. 36
Mirocha W., Spintriae (część I) 2/2007, s. 97
Mirocha W., Spintriae (część II) 3/2007, s. 179
Najstarsze monety Indii 25/1967, s. 459
Największy na Wyspach Brytyjskich skarb rzymskich monet [skarb ok. 60 000 antoninianów znaleziony w Mildenhall] 9/1979, s. 180
Największy skarb denarów Republiki Rzymskiej [skarb 2004 denarów z Cosa w Toskanii] 20-21/1967, s. 381
Ochotnikov S.B., [rec.] Lukanc I., Diokletianus. Der römischer Kaiser aus Dalmatien 4/1996, s. 27
Panfil T., Przekraczając granicę czasu, czyli Zygmunt August i Aleksander Wielki – krótki szkic o jednym medalu 4/2002, s. 23
Panfil T., Skrzydlata bestia Hurytów, czyli skąd wziął się gryf na polskich monetach? 2/2003, s. 123
Piotrowski W., O monetach z podobizną Pitagorasa [tetradrachmy Abdery z V w. p.n.e.] 1-2/1984, s. 19
Ptaszyński J., Moneta żydowska 3-4/1985, s. 60
Rogalski B., Denar Faustyny Starszej z osady ludności kultury przeworskiej w Kunach, pow. Turek, stanowisko 4 3/2004, s. 161
Rudnicki M., Dymowski A., Niekończąca się historia − znaleziska monet antycznych z Kujaw 4/2015, s. 241
Rzadki as rzymski [z lat 222-205 p.n.e. sprzedany na aukcji w Nowym Jorku] 38/1968, s. 727
Shiel N., Kozakiewicz M., Nowe spojrzenie na brytyjskie monety Carausiusa i Allectusa 7/1974, s. 127
Sieniawska B., Architektura na monetach Syrii w okresie Cesarstwa Rzymskiego 4/1999, s. 3
Skarb oryszewski [znalezisko rzymskich denarów obecnie bardziej znane jako skarb z Drzewicza] 24/1967, s. 442
Skąd pochodził metal pierwszych monet w świecie 39/1969, s. 749
Skowronek S., Dwa nurty starożytnego portretu 33/1968, 629, s. 17
Soczewiński E., Paradoksy i anegdoty w numizmatyce. 1. „Łuczniki” perskie 3/1983, s. 72
Soczewiński E., Uwagi o technice wykonywania starożytnych stempli monetarnych 9/1982, s. 170
Szemiothowa A., Uśmiech na monetach antycznych 3-4/1965, s. 43
Szemiothowa A., Wizerunki psów na monetach starożytnych 25/1967, s. 447
Szemiothowa A., Wyobrażenia bóstw na monetach rzymskich 46/1969, s. 858
Szemiothowa A., Motywy olimpijskie na monetach antycznych 41/1969, s. 777
Trynkowski J., Moneta dacka czy rzymska? 44-45/1969, s. 845
Urbański M., "Średni brąz" z Wróblewa koło Sieradza 1/2018, s. 1
Zacher J. W., August II jako Herkules i imperator. Antykizujące przedstawienia w medalierstwie elektora saskiego i króla polskiego (1697-1733) na wybranych przykładach ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie 1/2013, s. 15
Tereszczenko A.E., W poszukiwaniu bosporańskiej „Apollonii” 2/2014, s. 81
Tereszczenko A.E., Czuchina I. G., Jarzęcki K., Zboże na monetach antycznych 2/2017, s. 81
Tereszczenko A.E., Jarzęcki K., Symbolika rolnicza w mennictwie Pantikapajonu 3/2019, s. 161
Tereszczenko A.E., Szaub I. J., O semantyce przedstawienia mrówki na monetach Pantikapajonu 1/2019, s. 1
Władcy starożytnego Iranu na monetach 2/1972, s. 40
Zając B., Ideologia w mennictwie Imperium Rzymskiego w początkach kryzysu III w. 2/2019, s. 82

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #15 on: January 15, 2021, 10:37:12 am »
11. Spis zawartości "Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego" za lata 2012-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

Pismo wydawane od niedawna, skupiające się na numizmatyce polskiej, więc antyku raczej niewiele:

2/2013

Walczak E., Damnatio memoriae Gety na monetach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 7-18

4/2015

Jarzęcki K., Monety z przedstawieniem cesarzowej Sabiny we wschodnich prowincjach Cesarstwa Rzymskiego, s. 7-24

5/2016

Jarzęcki K., Mennica w Rzymie w czasach Kommodusa, który zasłynął ze swego szaleństwa, s. 9-34

6/2017

Jarzęcki K., Mennica rzymska za Didiusza Juliana, s. 13-34

7/2019

Suchodolski S., Bizantyjskie i duńskie wpływy na ikonografię najstarszej monety polskiej, s. 9-18

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #16 on: January 21, 2021, 10:38:50 am »
12. "Numizmatyk Krakowski" online za lata 1958-1990

https://numizmatykkrakowski.pl/archiwum-numizmatyka-krakowskiego/

Docelowo ma być komplet do 1990*. Ciekawa rzecz, bo rzadka - pisany na maszynie "wewnętrzny komunikat numizmatyczny dla członków Sekcji Numizmatycznej Oddziału Krakowskiego Polskiego Związku Filatelistów", założony i redagowany przez T. Kałkowskiego, a po jego śmierci przez M. Jasieckiego i J. Sowińskiego.

Na tej stronie mają też być skany "Komunikatów Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego" i "Biuletynów Numizmatycznych Warszawskiego Towarzystwa Numizmatycznego", na razie są tylko opisowe strony, bez linków.

Jest tam także biblioteczka polskich starodruków numizmatycznych (obecnie 40 sztuk), nie linkuję, ponieważ są to pozycje niezwiązane z numizmatyką antyczną.

* Już jest - 21.06.21 :-)

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #17 on: January 28, 2021, 11:51:35 am »
13. "Rzym antyczny. Polityka i pieniądz". Spis treści za lata 1993-2017

Zeszyty wydawanie nieregularnie przez Uniwersytet Śląski.

I (1993)

Rogosz N., Trybunat M. olliusza Palikanusa (71 r. p.n.e.), s. 7
Trojnar A., Konsulat Pompejusza i Krassusa w 70 p.n.e., s. 39
Kunisz A., Rola źródeł numizmatycznych w badaniach nad ideologią i propagandą w państwie rzymskim, s. 54
Kaczanowicz W., Gordian III. Ideał władcy okresu początków kryzysu Cesarstwa Rzymskiego w świetle źródeł numizmatycznych, s. 68
Kluczek A., Odzwierciedlenie koncepcji religijnych w mennictwie cesarza Probusa (276-282), s. 77
Kunisz A., Znaleziska form do produkcji naśladownictw denarów dynastii Sewerów (193-235), s. 102

II (1997)

Rogosz N., Stanowisko senatu wobec rywalizacji Pompejusza z Cezarem (1 XII 50 r. - 11 I 49 r. p.n.e.), s. 9
Aleksandrowicz T., Polityczna rola oratorstwa w działalności Gajusza Juliusza Cezara, s. 38
Drozdowski A., Rola floty w wyprawach germańskich Druzusa, Tyberiusza i Germanika, s. 50
Kunisz A., Udział denarów naśladowniczych w obiegu pieniężnym na terenach zachodnich prowincji Imperium Rzymskiego w epoce Sewerów (193-235), s. 63
Kluczek A., Wybrane zagadnienia z polityki dynastycznej w Cesarstwie Rzymskim w latach 244-253, s. 138
Kaczanowicz W., Uwagi w sprawie stanu badań nad biografią cesarza Probusa (276-282), s. 160

III (1999)

Aleksandrowicz T., Polityczna i kulturalna rola nobilitas w schyłkowym okresie Republiki Rzymskiej, s. 9
Ładoń T., Misja cypryjska Katona Młodszego (lata 58-56 p.n.e.), s. 21
Rogosz N., Bellum Gallicum VIII, 52, 4-5 (Wiarygodność przekazu i datacja wydarzeń), s. 41
Drozdowski A., Wespazjan a lud rzymski, s. 60
Kluczek A., Dynastyczne nomen jako element polityki wzmacniania władzy cesarskiej w Imperium Rzymskim w latach 235-284

IV (2008)

Ładoń T., The process of Romanization in the Spanish Provinces at the Time of the Sertorian War, s. 9
Rogosz N., An Assessement of the Political Role of the Senate in the Roman Republic in the years 59-55, s. 25
Butor R., Decimus Clodius Albinus in the Civil War of 193-197, s. 55
Dyrlaga P., The Emperor Macrinus and the Senate with an Appendix: Macrinus - Caracalla's Murderer. Truth of Forgery of Elagabalus and Severus Alexander Propaganda, s. 75
Kluczek A., Empereur invaincu et barbares. Les représentations des barbares dans le monnayage romain de l'époque impériale (235–284 apr. J.-C.), s. 104
Chojecki D., Funde von römischen Münzen in Oberschlesien angesichts der Berichte des Königlichen Evangelischen Gymnasiums zu Ratibor, s. 135

V (2014)

Olbrycht M. J., The Pontic Kingdom, Arsacid Iran and Armenia: Remarks on the Political Strategy of Mithradates VI (until 89 B.C.), s. 13
Ładoń T., L. Fannius and L. Magius: Fimbriani or Sertoriani?, s. 29
Rogosz N., The Roman Republic and the Parthian Threat of the Eastern Provinces in the Years 53—50 B.C., s. 41
Bartnik A., Chram i statuja Diany Efiesskoj po izobrażenijam na monietach pierioda Rimskoj Impierii, s. 64
Boruch W., The Role of Familial Propaganda in the Coinage of the Province of Asia during the Reign of Julio-Claudian dynasty, s. 85
Ścisło K., The Provinces of Asia Minor in Caesar Trajan’s Policy (98—117 A.D.). Outline of Issues, s. 106
Dyrlaga P., Selected Aspects of Relations between the Imperial Power and the Provincial Cities during the Reign of the Emperor Macrinus (with Emphasis on the Region of Asia Minor), s. 123
Kluczek A., << Vue d’Asie Mineure >> sur les problemes de la Crise du IIIe siecle dans l’Empire romain. Les themes monetaires a Cyzique (276 apr. J.-C.), s. 139
Kluczek A., Quelques remarques sur l’iconographie des médaillons de Probus du type virtus Augusti triumfum Gotthicum, s. 159
Kosiński R., Nostalgia or a Political Necessity? The Background of the Emperor Zeno’s Numerous Donations in Isauria, s. 173


VI (2017)

Lichocka B., Nie tylko Numi Augg. Alexandrini. Wkład polskich numizmatyków w badania monet w Egipcie od Okresu Późnego do okresu wczesnego panowania arabskiego, s. 15
Ciołek R.. Monety rzymskie w obozach legionowych nad Dunajem. Casus Novae (Bułgaria), s. 41
Chojecki D., U północnych wrót Bramy Morawskiej.Stan badań nad znaleziskami monet rzymskich na ziemi głubczyckiej i raciborskiej 1945—2013, s. 61
Kluczek A., Moneta — ancilla  historiae. „Interpretacja ikonograficzna i ideologiczna” numizmatów we współczesnej polskiej historiografii starożytności rzymskiej (próba przeglądu), s. 75

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #18 on: January 29, 2021, 12:01:51 pm »
14. Konferencje PTN w Supraślu 1996-2015 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

I (1996) - Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina. Wspólne dzieje pieniądza.

Mielczarek M., Antycne monety greckie odkryte na ziemach Polski, Litwy, Białorusi i Zachodniej Ukrainy, s. 31
Kunsiz A., Stan badań nad problematyką pieniądza rzymskiego na terenach polskich, s. 39

II (1997) - Rozwój muzealnictwa i kolekcjonerstwa numizmatycznego dawniej i dziś na Białorusi, Litwie, w Polsce i Ukrainie

Michelbertas M., Nachodki wizantyjskich monet w litowskich sobraniach, s. 11
Izbasz T., Kolekcii i katalogi anticznych monet cewernogo Priczernomorja w Rosii XVIII - naczale XX w., s. 15
Filipow K., Starożytnicy i kolekcjonerzy - kolekcje i zbiorki na Białoctoczczyźnie, s. 93
Mielczarek M., Z dziejów polskiego kolekcjonerstwa monet antycznych od początków po pierwsze lata II Rzeczpospolitej, s. 95

III (1998) - Mennice między Bałtykiem a Morzem Czarnym – wspólnota Dziejów

Mielczarek M., Mennice bosporańskie w starożytności (od początku ich działalności po podporządkowanie Bosporu Mitrydatesowi VI Eupatorowi), s. 13
Turowskij E. J., Monety anticznogo Chersonesa (IV- II ww. do n. e.), s. 21

IV (2000) - Pieniądz pamiątkowy i okolicznościowy – wspólnota dziejów: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Ukraina

Mielczarek M., Propagandowe aspekty mennictwa władców bosporańskich, s. 5

V (2002) - Pieniądz i banki – wspólnota dziejów (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość): Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina

Mielczarek M., O teorii pieniądza i praktyce instytucji banku w starożytnej Grecji doby klasycznej, s. 11
Niczyporuk P., Talecka A., Czynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne polskie prawo bankowe, s. 17

VI (2004) - Pieniądz i wojna: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina

Niczyporuk P., Talecka A., Babiloński tamkarum (kupiec - bankier) a wojna, s. 15
Mielczarek M., Wojenne monety Melos, s. 25
Woźniak M., Wojny macedońskie na monetach Republiki Rzymskiej, s. 31

VII (2006) - Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina

Mielczarek M., Psucie pieniądza w starożytnej Grecji, s. 13
Niczyporuk P., Talecka A., Nummularii jako strażnicy jakości monet w starożytnym Rzymie, s. 23
Wiśniewski K., Laktancjusz - niewygodny świadek taryfy cen maksymalnych Dioklecjana, s. 31

VIII (2008) - Pieniądz, kapitał, praca, wspólne dziedzictwo Europy: Białoruś, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Słowacja, Ukraina

Mirocha W., Praca i płaca prostytutek w okresie schyłku Republiki i wczesnego cesarstwa, s. 10
Niczyporuk P., Talecka A., Aukcyjna sprzedaż majątków jako jedna z form działalności bankierskiej w starożytnym Rzymie, s. 21
Wiśniewski K., Wynagrodzenia pracowników i rzemieślników w Edictum Diocletiani de pretiis rerum venalium, s. 28

IX (2010) - Pieniądz, symbol, władza, wojna – wspólne dziedzictwo Europy : studia i materiały : Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina

Głuszek I., Wojna Trojańska w ikonografii monet antycznych, s. 5
Rakoczy J., Militarne motywy w mennictwie Filipa I Araba, s. 17
Niczyporuk P., Talecka A., Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, s. 27
Sidorowicz W., Nowyje nachodki anticznych monet w biełorusskom ponjemane, s. 42
Michelbertas M., Dopołotejnyje swedenja o kładje Rimskich monet iz Dargeliszkje (Rajon Teljaszjaj, Litwa), s. 53

X (2012) - Pieniądz i systemy monetarne, wspólne dziedzictwo Europy, Studia i Materiały, Białoruś-Bułgaria-Litwa-Łotwa-Mołdawia-Polska-Rosja-Rumunia-Słowacja-Ukraina

Jarzęcki K., System monetarny miasta Tyras na tle mennictwa Mezji Dolnej, s. 5
Solarewicz B., System monetarny pianiądza prowincjonalnego Antiochii Syryskiej, s. 13
Sidorowicz W., Maljeczskij kad rimskich denariew (osnownyje itogi issledowanja), s. 29
Rakoczy J., Ujednolicenie struktury pieniądza srebrnego na terenie wschodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego na przełomie II i III w., s. 36
Ardevan R., The late Roman coin hoard of Macesti - an interim report, s. 59


XI (2015) - Pieniądz a Propaganda, Wspólne dziedzictwo Europy, Studia i Materiały, Białoruś-Bułgaria-Czechy-Litwa-Łotwa-Mołdawia-Polska-Rosja-Rumunia-Słowacja-Ukraina

Mielczarek M., Monety jako środek komunikowania się w antycznej greckiej polis i poza nią. Z przykładem Olbii nad Morzem Czarnym, s. 5
Walczak E., Symbolika militarnego zwycięstwa w antycznym mennictwie greckim, s. 18
Jankowska A., Pieniądz jako element ateńskiej propagandy - kilka uwag, s. 24
Jarzęcki L., Lucylla w świetle źródeł numizmatycznych, s. 34
Rakoczy J., Między propagandą militarną a polityką dynastyczną – emisje mennicy w rzymie za Septymiusza Sewera, s. 53

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #19 on: January 31, 2021, 09:53:58 am »
15. Inne zeszyty zbiorcze Uniwersytetu Śląskiego o tematyce numizmatycznej

Studia z dziejów starożytnego Rzymu (1998)

Rogosz N., Kwestia restytucji znaczenia trybunatu ludowego w programie politycznym Marka Emiliusza Lepidusa (78-77 r. p.n.e.), s. 7
Kunisz A., Program Klodiusza Macera, przywódcy powstania w Afryce w 68 r. n.e., s. 39
Kotula T., Ideologia dynastyczna w pięćdziesięcioleciu 235-284, s. 65
Kaczanowicz W., Aspekty ideologiczne w mennictwie cesarza Tacyta (275-276 r. n.e.), s. 97

Studia z dziejów antyku. Pamięci profesora Andrzeja Kunisza (2004)

Kaczanowicz W., Profesor dr hab. Andrzej Kunisz (1932—1998), s. 6
Bibliografia prac Profesora dr. hab. Andrzeja Kunisza (oprac. Anna Tokarska), s. 21
Wolski J., Darius III's Peace Offer to Alexander of Macedon after the Battle of Issus, 333 BC: An Historical Evaluation, s. 33
Rostropowicz J., Aratos, Astronomowie i Euklides, s. 41
Aleksandrowicz T., Formacja intelektualna homines novi w schyłkoworepublikańskiej nobilitas, s. 48
Ładoń T., Wokół daty urodzenia Katona Młodszego, s. 66
Trojnar A., Tytus Pomponiusz Attyk jako wydawca i bibliofil, s. 81
Rogosz N., Pozycja senatu w Republice Rzymskiej w kwietniu 56 r. przed Chr., s. 91
Morawiecki L., „Republikanie" i ich mennictwo (43—42 r. p.n.e.), s. 121
Drozdowski A., Tytus  — Particeps Imperii, s. 131
Bodzek J., Drachma Cezarei kapadockiej ze skarbu denarów Nietulisko Małe I, s. 142
Kolendo J., La production des epees romaines a la lumiere de l'analyse des estampilles, s. 153
Butor R., Kilka uwag na temat propagandy na monetach Gajusza Pescenniusza Nigra, s. 164
Dyrlaga P., Los Diadumeniana. Przyczynek do badań nad polityką wewnętrzną cesarza Makryna, s. 173
Bursche A., Dalsze monety ze skarbu w Liwie, powiat Węgrów. Trzeciowieczne denary na terenach Barbaricum, s. 192
Kluczek A., „Wojna idei" na monetach Galliena i Postumusa w III w. n.e., s. 206
Krzyżanowska A., Monety rzymskie znalezione w świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari, s. 228
Kotula T., Uzurpator Magnencjusz a ludność prowincji, s. 232
Mielczarek M., Nowe dane o dwóch skarbach monet rzymskich odkrytych na ziemiach Polski, s. 244
Salamon M., Znalezisko miliarensów Justyniana I z doliny Raby. Próba interpretacji numizmatycznej, s. 251

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #20 on: January 31, 2021, 02:59:03 pm »
16. "Wieki stare i nowe" 2000-2020 (artykuły o tematyce antycznej)

Zeszyty historyczne UŚ, całość dostępna online: https://journals.us.edu.pl/index.php/WSN/issue/archive. Sporo artykułów o antyku, poniżej tylko te związane z numizmatyką.

Na stronie zeszyty 7-9 albo uszkodzone, albo trzeba mieć jakąś nową wersję adobe acrobata - sprawdzałem na Adobe 6.0, które mi przeważnie wystarcza.

Tajemnicy podwójnej numeracji od zeszytu 6 nie rozgryzłem.

1/2000

Kluczek A., Mit Augusta w propagandzie politycznej cesarza Galliena (253-268), s. 9

3/2003

Butor R., Źródła numizmatyczne w badaniach nad problematyką propagandy politycznej Decymusa Klodiusza Albina 9
Dyrlaga P., Diadumenianus Augustus w propagandzie cesarza Makryna w okresie walki o władzę z Elagabalem (16 maja-8 czerwca 218 roku), s. 20
Kluczek A., Władca wobec kryzysu państwa. Portret polityczny cesarza Galliena jako element propagandy imperialnej w III, s. 27

4/2005

Kluczek A., Legendarne początki Rzymu w ideologii i propagandzie władców Imperium Romanum (I-III wiek n.e.), s. 37

5/2007

Kluczek A., Ferarum divers ar urn manu sua occidit. Znaczenie motywu polowania w wyobrażeniach monet cesarskich (II-III wiek n.e.) Wobec ogromnej różnorodności ikonograficznych tematów występujących, s. 58

6(1)/2009

Skiendziel A., Wykorzystanie wizerunku bóstw jako motywu propagandowego w mennictwie cesarzowych dynastii Sewerów, s. 57
Kluczek A., Cesarz rzymski Aurelian jako paedagogus militum, s. 73

8(3)/2011

Kluczek A., Sfera topiczna wyobrażeń w mennictwie cesarza rzymskiego Floriana (276 rok), s. 36

10(5)/2013

Ładoń T., Kariera Gajusza Anniusza w świetle źródeł literackich i numizmatycznych, s. 29

11(6)/2014

Biały P., Początki funkcjonowania tytułu Dominus noster w rzymskim mennictwie imperialnym, s. 11

12(7)/2014

Kluczek A., Jak rzymski cesarz Trajan zdobył Indie. Epizod z historii numizmatyki albo popis nowożytnego erudyty: Adolf Occo i jego dzieło, s. 24

18(13)/2018

Ścigała J., Roma renascens i Roma resurgens w ikonografii monet Galby, Witeliusza i Wespazjana, s. 20

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #21 on: June 02, 2021, 03:24:38 pm »
17. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych" za lata 1923*, 1934-1939 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

Skanów WNA jak nie było, tak nie ma, ale udało mi się kupić za normalne pieniądze roczniki 1934-39. Jak się można było domyślić, dużo antyku tam nie ma.

1934

Piotrowicz L., Drobne znaleziska monet rzymskich w Polsce (pow. Hrubieszów, Zofjopol pow. Miechów, Kraków, Plebanki k/Modliniczki pow. Kraków, Mogiła pow. Kraków, Dalowice pow. Miechów, Kazimerza Wielka pow. Miechów, Poborowice pow. Proszowice, Tropiszów pow. Miechów, Żerkowice pow. Olkusz, Chwalibogowice pow. Pińczów, Sietejów pow. Pińczów, Skorocice pow. Pińczów, Uśiszów pow. Pińczów, Jędrzejów, Sichów pow. Stopnice, Nowy Bieruń, Ostrowiec Świętokrzyski, Psary pow. Turek, Łupiec pow. Słupiec, Książ pow. Śrem, Poznań, Oborniki, Bochnia, Rozwadów n/Sanem, Sokal, Jarczów k/Tomaszowa Lub. Przyłoczyn pow. Łuków, Ulan, pow. Łuków), s. 97
Piotrowicz L., Dalsze denary rzymskie ze skarbu z Malkowic, s. 104

1935

Piotrowicz L., Nowe znaleziska monet rzymskich w Polsce (Witów pow. Pińczów, Tarnów, Skroniów pow. Jędrzejów, Ligotka Kameralna, ), s. 88
Piotrowicz L., Skarby monet rzymskich z Ludwipola i Mizocza na Wołyniu, s. 92

1936

Piotrowicz L., Znaleziska monet greckich i rzymskich przy budowie kolei małopolskich (Biecz, Bortinik pod Żydaczowem, Brzesko, Bukaczowce, Chyrów, Dobromil, Felsztyn k/Sambora, Gabowa k/Pilzna, Halicz, Jarosław, Jasło, Jezupol, Kołomyja, Krzystynopol pod Sokalem, Leżajsk, Lwów, Męcina k/Limanowej, Mikołajów, Mucharz, Nisko, Niżankowice, Nowe Miasto, Padew, Pikulice k/Przemyśla, Pysznica pod Niskiem, Sambor, Sanok, Sędziszów, Sokolniki k/Sandomierza, Staniątki k/Niepołomic, Stanisławów, Stryj, Śniatyn, Tarnopol, Tarnowiec k/Jasła, Tłumacz, Wojniłłów, Zabłotów, Zabrzeż k/Łącka, Zaleszczyki, Zarzecze k/Jarosławia, Zawichost, Zurów pod Bukaczowcami, Żywiec), s. 95

1937

Piotrowicz L., Drobne znaleziska monet rzymskich w Polsce (Działoszyce pow. Pińczów, Kazimierza Wielka pow. Miechów, Kijany pow. Pińczów, Kadryńce pow. Borszczów, Łokacze pow. Horodów, Mizocz na Wołyniu, Wojków pow. Mielec, Witów pow. Pińczów), s. 78

1938-39

Słuszkiewicz E., Handel rzymsko-indyjski w świetle znalezisk monetarnych w Indiach, s. 1
Taubenschlag R., Fałszowanie pieniędzy w prawie rzymskim, s. 21
Piotrowicz L., Skarb monet rzymskich z Przędzela, s. 176
Piotrowicz L., Monety rzymskie w Muzeum Wołyńskim w Łucku, s. 178

* Ostatni nabytek. Cieniutki zeszycik, ledwo trzy artykuły na tematy polskie i parę recenzji, widać że wydawnictwo ledwo dycha. Widać to zresztą po notce z przedostatniej strony: "Wbrew nadziejom, jakim dała Redakcja wyraz w poprzednim roczniku okazało się niemożliwem powrócenie do dawnego sposobu wydawania <<Wiadomości?? jako miesięcznika. Ukazują się one obecnie w niesłychanie trudnych warunkach, w silnie zmniejszonej objętości, a widoki na przyszłość są mało pocieszające wobec cofnięcia pomocy ze strony Ministerstwa WRiOP (Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) w związku z oszczędnościami, mającemi na celu sanację ** skarbu państwa."

** Jak widać termin używany także przed 1926 r. przez przez ówczesnych rządzących.

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #22 on: June 21, 2021, 06:14:51 am »
18. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1925-1928

https://www.jbc.bj.uj.edu.pl//dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=GroupTitle:%22Zapiski+Numizmatyczne+%5C(1925%5C-1928%5C)%22

Pismo wydawane we Lwowie, może nieco krótko, ale dla kompletu niech będzie.

W latach 1926-28 ukazywał się także dodatek o pieniądzu papierowym. Tu antyku być nie może, ale niech będzie spójnie:

https://www.jbc.bj.uj.edu.pl//dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=GroupTitle:%22Pieni%C4%85dz+Papierowy+%5C(1926%2C+1928%5C)%22

Offline DzikiZdeb

 • Caesar
 • ****
 • Posts: 756
Re: Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim
« Reply #23 on: August 31, 2021, 03:40:04 am »
19. Komunikaty WTN (1948-51), Biuletyn Numizmaty WTN online (1953-55) online; Śląskie Zapiski Numizmatyczne (1959-67) online

Właściwie to ciekawostka dla kolekcjonerów mało znanych pozycji bibliograficznych, ale dla kompletu niech będzie.


Komunikaty WTN, Biuletyn Numizmaty WTN

https://numizmatykkrakowski.pl/archiwum-komunikatow-i-biuletynu-numizmatycznego-warszawskiego-towarzystwa-numizmatycznego/

Spis artykułów znajduje się w ostatnim (30) numerze na stronach 32-36 (139-143 strony pdf-a); artykuły dotyczące antyku ograniczają się do kilku publikacji A. Krzyżanowskiej i A. Szemiothowej oraz odpowiednich sekcji w spisach bibliograficznych A. Gupienieca.


Śląskie Zapiski Numizmatyczne

https://numizmatykkrakowski.pl/archiwum-slaskich-zapiskow-numizmatycznych/

Komunikaty Sekcji Numizmatycznej przy katowickim oddziale PTAiN - skupiają się głównie na numizmatyce polskiej i z Polską związanej. Szczątkowe artykuły na temat antyku to kilka notek J. Długołęckiego - przegląd wczesnych nominałów Republiki Rzymskiej (tytuł mój) - pierwszy pdf, s. 117-118, 120-121 (s. 119-120, 123-124 pdfa) oraz bizantyjskich - drugi pdf, s. 211-212 (s. 73-74 pdfa) oraz opis wystawy monet antycznych w obecnym Muzeum Czapskich - drugi pdf, s. 215-216 (s. 77-78 pdfa)

 

All coins are guaranteed for eternity