Classical Numismatics Discussion
  Welcome Guest. Please login or register. 10% Off Store-Wide Sale Until 4 October!!! Books Clearance Sale Now - Many at or Below Our Wholesale Cost!!! Expert Authentication - Accurate Descriptions - Reasonable Prices - Coins From Under $10 To Museum Quality Rarities Welcome Guest. Please login or register. 10% Off Store-Wide Sale Until 4 October!!! Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Support Our Efforts To Serve The Classical Numismatics Community - Shop At Forum Ancient Coins

New & Reduced


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Identification Help / Re: More ID Help Please
« Last post by Victor C on Today at 11:08:10 am »
Your coin is Constantius II with a SPES REIPVBLICE reverse from Siscia
2
Identification Help / More ID Help Please
« Last post by Roy W on Today at 10:58:07 am »
My apologies for the lighting, I have better equipment coming in soon.

Maybe I'm just way off, but the only Constantine SPES reverses I can find are mounted (riding). What is the actual ID on this coin?

As always, your help is very much appreciated.
3
Is that what is going on. I have not bought any Roman coins for a couple of years. I have a small collection of about 10 coins. I know I have Trajan and some Gordian the 3td Antoninanus I got cheap a few years back. I will check at my local coin shop. People around here are into stacking gold and silver not roman coins. I am no expert but I can tell a cast coin from a real struck coin. I had no idea that prices have went up. We are headed for a huge market crash and housing crash. Prices will drop when we have a 2008 style reset. I can wait and shop for some good prices. There is always a deal somewhere, all you have to do is find it. If you guys don't mind I will post anything I find here and have you guys give it a once over. Thanks for the help so far.
4
Dziś nowe znalezisko, które naprawdę mnie ucieszyło.Jest to moneta Konstantyna pochodząca z ostatniej emisji wybitej w Kyzikos przez Maksymina Daję, czyli mniej więcej w pierwszej połowie roku 313. Na rewersie Jowisz z legendą IOVI CONSERVATORI i SMK (Sacra Moneta Kyzikos) w odcinku. W prawym polu B (oznaczenie drugiej oficyny) a wyżej gwiazdka.

Bardzo to rzadka emisja. Jak pisze Sutherland, autor VI tomu RIC, "evidence for this issue is very poor". On sam najprawdopodobniej nie widział żadnej z monet, które uwzględnił w RIC, a wszystko przepisał od pułkownika Voettera. Nb. na niewidziane dał wszystkim tym monetom rzadkość R3, co w wypadku brązów jest u niego stałą sztuczką. Formalnie R3 oznacza, że autor widział w przejrzanych kolekcjach 5-10 monet, podczas gdy naprawdę nie widział ani jednej.

Voetter znał trzy typy z tej emisji: HERCVLI VICTORI, IOVI CONSERVATORI i SOLI INVICTO. W sumie z czterech oficyn i (domyślnie) chyba cztery egzemplarze.

Mnie dotąd udało się znaleźć jeszcze czwarty typ: VIRTVTI EXERCITVS i odnotowałem monety z piętnastu nieznanych Voetterowi oficyn. W sumie 23 egzemplarze, bo dubletów w wypadku tej emisji jest naprawdę niewiele.

Emisja jest rzadka, bo jak się zdaje została szybko i nagle przerwana po zajęciu Kyzikos przez wojska Licyniusza po bitwie pod Adrianopolem. Obecność w niej zarówno Licyniusza jak i Konstantyna wskazuje, że Maksymin do końca nie zamykał sobie drogi do jakichś rozwiązań dyplomatycznych. Być może jego atak na domenę Licyniusza miał być jedynie ograniczoną demonstracją siły, tymczasem skończył się całkowitą klęską. Cóż, Putin nie jest pierwszym, który się zagalopował w swoich rachubach.
5
Those are obvious cast fakes.  Note the lack of sharp definition of struck coins.
6
Possibly ottoman ring? Who can help me with information?
7
Właściwie to tyle, co mam do pokazania w kwestii antyku

Bardzo dziękuję. Czytałem z przyjemnością. A i Panu pewnie przy okazji utrwaliło się to, co Pan widział.
8
The problem the OP has is, prices for ancient coins have gone crazy since the pandemic. Pre-pandemic price guides are basically out the window. It's really hard to buy any Roman denarius for less than $100 these days. The cheapest denarius our host currently has for sale is $85:
https://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?param=99924q00.jpg&vpar=18&zpg=115044&fld=https://www.forumancientcoins.com/Coins2/

As a general rule, coins in the names of Imperial family members, such as the one linked to above issued in the name of the deceased wife of Marcus Aurelius, tend to be cheaper than coins in the name of the emperors themselves.

General rule of thumb: if you want a coin from a well-known emperor, be prepared for double the price. If your well-known emperor is also one of the Twelve Caesars, double again. And double again if the fellow happened to get a mention in the Bible.
9
ma Pan przynajmniej jakiś bilet na pamiątkę?

Mam, ale pamiątka to marna i za rok nie będę wiedział co to jest. Szczególnie że połowa wydruku wytarła się przez noszenie go przez tydzień z innymi papierzyskami w jednej kieszeni.

Właściwie to tyle, co mam do pokazania w kwestii antyku, pomniejsze stanowiska archeo nie są już tak interesujące, jak poprzednio opisane - poniżej dwa zdjęcia z Heraklei Minoa (najciekawszy obiekt, czyli teatr jest szczelnie przykryty plexi, co nie dodaje mu uroku). Byliśmy także w Himerze, ale okazało się, że jest zamknięta na cztery spusty. Nie żałuję zbytnio - z daleka nie robiła dużego wrażenia - trochę obrysów domów i świątynia z kolumnadą zachowaną średnio do poziomu drugiego-trzeciego bębna.

Mógłbym ciągnąć wątek uzupełniając go o średniowieczne katedry, ale to chyba już nie za bardzo pasuje do tytułu.
10
Books and References / Re: Issues with Mantis Database
« Last post by Altamura on Today at 02:36:03 am »
... I always have issues with the ANS Mantis database because they never (I think) reference their coins to outside sources. ...
Sometimes they do, but not always, that's right.

This is probably a matter of effort, it is a bit time consuming to find out the right references. Make a donation, then they can do more :).

You could at least have given the link to the ANS specimen  :-\, it is this one: http://numismatics.org/collection/1944.100.42018

But why not finding out more references by yourself? For me this is part of the fun :).

Use for example the Isegrim Excel file at Wildwinds: https://www.wildwinds.com/Isegrim/Isegrim_allfiles.xls
There you find as reference for this type "BMC BLACK SEA 127; LOCKETT 2861 PART; Photiades Pacha coll. 1517 (Hoffmann May 1890)".

The BM specimen can be found here:
http://www.s391106508.websitehome.co.uk/PHP/SNG_PHP/04_03_Reply.php?Series=SNGuk&AccessionNo=0901_0127
https://www.britishmuseum.org/collection/object/C_1961-0301-63

There you find a reference to an article "The Civic Coinage of Calchedon" by İnci Türkoğlu. By a bit of googling you find this article here: https://www.academia.edu/18385218/Civic_coinage_of_Calchedon
There the coin is the type B01, it is also said that there is a smaller and a larger variant.

And you find some specimens in acsearch:
https://www.acsearch.info/search.html?id=4603569
https://www.acsearch.info/search.html?id=3682728
https://www.acsearch.info/search.html?id=2594436
giving an additional reference to RG.

The BnF has a specimen which is cited in the Waddington collection: https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb418099010

You see, there are plenty of references and it is not impossible to find them by yourself  :).

Regards

Altamura
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
All coins are guaranteed for eternity