Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

Galeriusz czy Maksymian Herkuliusz

(1/2) > >>

Lech Stępniewski:
Powracający problem z odróżnieniem tych dwóch władców: Galeriusza (GALERIUS MAXIMIAN) i starszego od niego Maksymiana Herkuliusza (MAXIMIAN HERCULIUS).

Mój korespondent z Francji, Laurent Diot, przesłał mi niedawno kilka okazów do strony NOT IN RIC i między innymi tę ciekawą monetkę.


https://www.forumancientcoins.com/notinric/6tre-737_gal.html

Otóż RIC notuje tę rzadką odmianę (uwaga na wagę - to nie jest follis, ale połówka follisa!) jedynie dla Konstantyna jako cezara i Maksymiana Herkuliusza jako augusta (TREVERI 737-738). Tymczasem wydaje się, że na tej monetce nie jest Maksymian Herkuliusz, lecz Galeriusz jako august.

Dlaczego "wydaje się"? Czy legenda tego nie rozstrzyga? Otóż nie!

Jak bowiem wiadomo, Maksymian Herkuliusz miał duże trudności z pożegnaniem się z cesarską purpurą. Toteż po swojej abdykacji (abdykował razem z Dioklecjanem), gdy augustem został już Galeriusz, próbował jeszcze wracać do władzy - dalej z tytułem augusta, i to bynajmniej nie emerytowanego. I właśnie to bywa źródłem problemu, gdyż legendy dla obu panów mogą być, jak właśnie w tym wypadku, identyczne!

Jak teraz poznać czy ...MAXIMIANVS AVG na monecie to Herkuliusz, czy może jednak Galeriusz? Trudna sprawa, bo także portrety nie muszą być jednoznaczne. Herkuliusz w tym późnym okresie chyba lubił się nieco odmładzać, a znowu Galeriusz czasem chyba trochę stylizował się na starszego augusta, by podkreślić swoje tetrarchiczne powinowactwo. Stąd problem przy analizie portretów (gdy legendy są identyczne): czy jest to nieco odmłodzony Maksymian Herkuliusz, by mimo wieku wyglądał bardziej dziarsko czy może nieco postarzony Galeriusz, by wyglądał bardziej dostojnie.

Dla porównania trzy monetki z tej emisji przypisane Maksymianowi Herkuliuszowi. Moim zdaniem facjata jest jednak nieco inna, ale co Koledzy o tym sądzą?.

Heliodromus:
The Trier mint was clearly aware of the potential confusion since they also used the long IMP C M AUREL VAL MAXIMIANVS PF AVG to make it clear. Therefore, I don't think they would deliberately use the same IMP MAXIMIANVS PF AVG legend for both emperors.

From the Trier S-C issue we see that IMP MAXIMIANVS PF AVG (not IMP C) was used for Galerius, and we see the same thing at Lyons where the bust styles are more distinct, where it's also obvious that IMP C VAL MAXIMIANVS PF AVG is being used for Maximianus.

I think at Trier, same as Lyons, the intention is that IMP MAXIMIANVS PF AVG is Galerius, and IMP C VAL MAXIMIANVS PF AVG is Maximianus.

Those specimens are certainly interesting as the portrait (unlike Lyons) is fairly ambiguous, and given the separate roles of bust and legend engravers it's possible that some of them are mules of a sort where the bust engraver intended Maximianus, but the legend engraver mistook it for Galerius.

Ben

Lech Stępniewski:

--- Quote from: Heliodromus on February 09, 2021, 09:48:33 am ---I think at Trier, same as Lyons, the intention is that IMP MAXIMIANVS PF AVG is Galerius, and IMP C VAL MAXIMIANVS PF AVG is Maximianus.

--- End quote ---

So you think that there is an error in RIC and TREVERI 738 should be corrected? All these portraits show Galerius? And that there is no Herculius' coins of this type? (or are extremely rare). Despite the fact that in 307 Constantine was close with Herculius (his father-in-law) and not-so-close with Galerius?

And what about TREVERI 751 and 754 with the same obv. legend 7c - IM MAXIMIANVS P F AVG? What might VOT XXX mean on Galerius' coins?

Heliodromus:
I would expect that Constantine was issuing for Maximianus at least as long as for Galerius, maybe longer. At Lyons we last see Galerius on RIC 254 (as IVN AVG!) then see Maximianus for one more issue (CI-HS).

So, I expect that after Constantine becomes augustus first we have Trier issuing:

Maximianus: IMP C M AUREL VAL MAXIMIANVS PF AVG
+
Galerius: IMP MAXIMIANVS PF AVG

then, after this:

Maximianus: IMP C VAL MAXIMIANVS PF AVG

They may have already stopped issuing for Galerius at this point (same as Lyons, stopping Galerius before Maximianus), or maybe continue Galerius (still as IMP MAXIMIANVS PF AVG) until the end of the PTR S-A issue.

I think the shorter legend on the vota fractions can be explained by the smaller flan size, as well as the fact that there would have been no need for disambiguation. Galerius does not appear to have been included on the fractions by Constantine, and anyways VOT XXX could only be Maximianus.

Ben

Lech Stępniewski:

--- Quote from: Heliodromus on February 09, 2021, 11:00:30 am ---I think the shorter legend on the vota fractions can be explained by the smaller flan size

--- End quote ---

Issue with Constatine and Herculius alone is understandable. With Constantine, Herculius and Galerius is expected as compared with TREVERI 714-723. But issue with Constantine and Galerius only seems strange in 307.

These coins are also fractions so shorter legend is more convenient.

For me it is hard to believe that all portraits on coins from BM, ANS, Berlin shows Galerius (the nose!). I rather expect that this portrait of supposed Galerius could be regarded as an exceptional variety of Herculius' portrait.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version