Ancient Coin Discussions In Other Languages > Skandinavisk Numismatisk Diskussionsforum

Hur man läser grekiska bokstäver gällande datum och siffror (Officina)

(1/1)

Arados:
Hur man läser grekiska bokstäver gällande datum och siffror (Officina)
A                    1                          I                     10                        P                    100
B                    2                          K                    20                        Σ or C             200
Γ                    3                          Λ                    30                        T                    300
∆                    4                          M                   40                        Y                    400
E                    5                          N                    50                        Φ                   500
S, ς (stigma)   6                          Ξ                    60                        X                    600
Z                    7                          O                    70
H                    8                          Π                    80
Θ                    9                          ϙ, Ϟ (Koppa)    90
            

         

Datum siffror föregås ofta av ΕΤΟΥΣ (genitiv fallet med ΕΤΟΣ = år på grekiska), ofta skriven eller förkortat ETOYC, ET, eller E. L var också en symbol för "år." Det uppkom troligtvis i Egypten och kan ha härletts från en hieroglyf. Exempel: LΓΞΡ = år 163.

Grekiska datum är också ibland utskrivna, eller förkortat. Några exempel följer (dessa är ordningstal):


                                                                                                  ΕΤΟΥΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ = år 2 (=av det andra året)
                                                                                                                  ΤΡΙΤΟΥ = år 3
                                                                                                              ΤΕΤΑΡΤΟΥ = år 4
                                                                                                               ΠΕΜΠΤΟΥ= år 5
                                                                                                                    ΕΚΤΟΥ= år 6
                                                                                                              ΕΒ∆ΟΜΟΥ = år 7
                                                                                                                ΟΓ∆ΟΟΥ = år 8
                                                                        ΕΝΑΤΟΥ, ΕΤ ΕΝΑΤ,  ΕΝ,  ΕΝΑ, ΕΤ  Θ = år 9
                                                                                 ∆ΕΚΑΤΟΥ, ∆Ε, ∆ΕΚ(ΑΤ), ∆ΕΚΑ= år 10
                                                                                                           ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΥ = år 11
                                                                             ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΥ,  ∆Ω∆ΕΚΑΤ, ∆Ω∆ΕΚ= år 12
                                                                                           ΤΡΙCΚΑΙ∆ΕΚΑ, ΤΡΙCΚΑΙ = år 13
                                                                                                               ΕΝΝΕΑΚ∆ = år 19


Detta ovan kanske inte är "riktig" Grekiska. De är datumen som faktiskt används på Romerska provinsiella mynt, präglade i Alexandria och andra städer.


För att hitta datumet på ett mynt, du behöver veta startdatum för eran. För de flesta romerska mynt det är början på kejsarens regeringstid. Några andra erors startdatum är listade nedan:


Era                                                    Startdatumet

Arados, Phoenicia                                         259 f.Kr
Seleucid                                               Höst 312 f.Kr
Pompeian                                                       64 f.Kr
Caesarian                                               Höst 49 f.Kr
Capitolias, Decapolis                                       97 e.Kr
Neopolis, Samaria                              72 eller 73 e.Kr
Dora,Gaza, Philistia                                    64/63 f.Kr (variation på Pompeian)
Provincial Arabia                                            106 e.Kr
Philadelphia, Syrien                                         63 f.Kr (variation på Pompeian)
Chalcis, Chalcidice, Syrien                                92 e.Kr
Leucas, Syria                                           Höst 37 f.Kr
Alexandria Troas                                            300 f.Kr
Eleutheropolis, Palestine                       1 Jan 200 e.Kr
Anazarbos-Kaicareia, Cilicia                      Höst 19 f.Kr
Bithynia (Kingdom of)                                    297 f.Kr
Laodicea, Syria                                           48/47 f.Kr .(Caesarean)


Om eran inleddes före vår tideräkning (f.Kr), att fastställa den gemensamma eran (e.Kr) datum, subtrahera erans start år från datumet på myntet. Om resultatet är mindre än noll, är datumet före vår tideräkning  (f.Kr), genom att subtrahera myntet datum från erans  startår och sedan lägga till ett år.


Om eran startade efter vår tideräkning (e.Kr), lägg till startår till myntets datum och sedan subtrahera ett år att bestämma datumet.

Navigation

[0] Message Index

Go to full version