Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

Bibliografia numizmatyki antycznej w języku polskim

(1/7) > >>

DzikiZdeb:
CO JEST W TYM WĄTKU

1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1957-1970 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
2. "Notae Numismaticae - Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1996-2019
3. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1970-1985 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
4. "Wiadomości Numizmatyczne" online (od roku 2000, stan na czerwiec 2023)
5. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1986-2002 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
6. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 2003- (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
7. "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" online za lata 1889-1917
8. "Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk", t. III-V (1804-1808)
9. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1884-1888
10. Spis zawartości "Biuletynu Numizmatycznego" za lata 1965-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
11. Spis zawartości "Warszawskiego Pamiętnika Numizmatycznego" za lata 2012-2019 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
12. "Numizmatyk Krakowski" online za lata 1958-1990
13. "Rzym antyczny. Polityka i pieniądz". Spis treści za lata 1993-2017
14. Konferencje PTN w Supraślu 1996-2015 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
15. Inne zeszyty zbiorcze Uniwersytetu Śląskiego o tematyce numizmatycznej
16. "Wieki stare i nowe" 2000-2020 (artykuły o tematyce antycznej)
17. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologicznych" za lata 1918-1948 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)
18. "Zapiski Numizmatyczne" online za lata 1925-1928
19. "Komunikaty WTN" (1948-51), "Biuletyn Numizmaty WTN" online (1953-55) online; "Śląskie Zapiski Numizmatyczne" (1959-67) online
20. "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" 1889-1948
21. "Zapiski Numizmatyczne" (Wrocław) online 1949


__________________________________________________________________________________________________________________________________

W przypadku materiałów udostępnionych online polecamy tworzenie własnych kopii. Krótka, zaledwie 30-letnia, historia internetu pokazuje, że nawet zbiory danych za którymi stoją bardzo poważne instytucje, mogą zniknąć niemal z dnia na dzień
__________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1957-1970 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

1/1957

Michalska A., Znalezisko denara rzymskiego (Tymowa pow. Brzesko) w: Kronika, s. 41
-, Skarb rzymski na Sycyli w: Kronika, s. 42

2/1958

Kiersnowski R., Monety rzymskie w polskich znaleziskach średniowiecznych, s.5-13
Makomaski W., Nummi subaerati, s. 14-22
Krawczuk A., Pieniądz Chin Starożytnych, s. 22-30
Szemiothowa A., Chronologia tytułów cesarskich na monetach rzymskich, cz. I, s. 30-43
Gupieniec A., Znaleziska; Monety greckie (Bartoszyce pow. Zamość, Humniska pow. Brzozów, Mnichów pow. Sieradz); monety rzymskie (Błaszki pow. Kalisz, Brześć Kujawski pow. Włocławek, Dobiesławice pow. Pińczów, Gnojno pow. Chmielnik, Kijany pow. Pińczów, Korczyn Stary pow. Pińczów, Łódź, Malkowice k/Koszyc n/Wisłą, Mechlin pow. Śrem, Opole, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Turobin woj. lubelskie, Witów pow. Pińczów, Wyszogród pow. Pińczów, Zagość pow. Pińczów, Zgierz-Chełmy pow. Łódź), s. 43-46
Łaszczewska T. - znalezisko monety rzymskiej Piwonice pow. Kalicz, s. 46-47
Krauss A. - znaleziska monet rzymskich: Kobylany pow. Opatów, Kunów pow. Opatów, Skały pow. Opatów, Włodawa woj. lubelskie, Wojkowo pow. Mielec, s. 47
Boratyński S. - znaleziska monet rzymskich: Ryski pow. Kielce, Parkoszowice pow. Miechów, Przybysławice pow. Miechów, Sławice pow. Miechów, Słomniki pow. Miechów,
Igołomia-Zofipole pow. Proszowice, s. 47-49
Krzyżanowska A. - skarb srebrnych monet rzymskich z Gołubia nad Drwęcą, s. 49-50
Recenzje: Edouard Will, Reflexions et hypotheses sur les origines su monnayage (s. 50-51), A. N. Zograf, Monety Tiry (s. 51-54), L. Lengyel L'art gaulois dans les medailles (s. 54-55), J. Filip, Kletove ve stredni Evrope (s. 55-56), A. Gupieniec, Przewodnik po dziale numizmatycznym Muzeum Archeologicznego w Łodzi cz. I - starożytność i wczesne średniowiecze (s. 56), E. A. Sydenham, The Coinage of the Roman Republic (s. 56-57), D. B. Szełow (red), Numizmaticzeskij Sbornik t. II (s. 57-60),  G. C. Miles, The coinage of the Visigoths of Spain - Leovigild to Achilla II (s. 60-61), A. Krzyżanowska, Ikonografia rocziny Sewerów na monetach rzymskich jako wyraz sztuki rzymskiej na przełomie II i III w. (s. 61-62), Kietlińska A., Monety starożytne w zbiorach Państwowego Muzuem Archeologicznego w Warszawie (s. 62), Kolnikova E., Supis minci ulożenych w Archeologickom Ustave SAV w Nitre (s. 62), L. Huszar, Das Munzmaterial in den Funden der Volkerwanderungszeit im Mittleren Donaubecken (s. 62), P. v. Gransbeke, Les tresors monetaires d'epoque romaine en Belgique (s. 62), Ch. Albrecht, Dortmunder Schatzfund romischer Goldmunzen (s. 62).

3/1958

Szemiothowa A., Chronologia tytułów cesarskich na monetach rzymskich, cz. II, s. 33-42
Kiersnowski R., Konferencja w sprawie inwentaryzacji importów rzymskich w Polsce w: Kronika, s. 58

1-2/1959

Kunisz A., Nieznane znaleziska monet rzymskich z woj. rzeszowskiego (Dynów, Iwonicz, Trześń, Tuszów Narodowy), s. 95
Gurba J., Nieznane znaleziska monet rzymskich z lubelszczyzny (Brzegi, Brończyce, Janowiec n/Wisłą, Mieszianka, Raciborowice), s. 96
Kubiak S., Monety antyczne z niektórych muzeów regionalnych (Włocławek, Sulejów, Suwałki), s. 96-97

3-4/1959

Szemiothowa A., Monety Chersonezu Taurydzkiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, s. 119-145
Gupieniec A., Monety antyczne ze zbioru F. Ścibałły w Krakowie (znaleziska Bereżanka pow. Krzemieniec, Kozówka pow. Brzeżany, Łopuszno gm. Poczajów, pow. Krzemieniec, Monasterek pow. Brzeżany, Myszkowice pow. Krzemieniec, Sokal, Boryszkowce pow. Borszczów), s. 217-219
Różni aut - inne znaleziska monet antycznych - Długie pow. Koło, Gołąbki pow. Łuków, Krzemionki Opatowskie pow. Ostrowiec Świętokrzyski, Kutno, Parkoszowice pow. Miechów, Przybysławice pow. Miechów, Siennica pow. Mińsk Mazowiecki, Sławice pow. Miechów, Sochaczew-Boryszew, Tomaszów Mazowiecki, Zamość, Zawałów pow. Hrubieszów, s. 219-221

1-2/1960

Kunysz A., znalezisko monet rzymskich (Kropki pow. Nisko), s. 116

3/1960

Krzyżanowska A., Skarb denarów rzymskich z Golubia nad Drwęcą, s. 129-207, tab. XI-XVIII

4/1960

Gupieniec A., Znaleziska monet antycznych (Lublin, Turobin pow. Krasnystaw, Wilanów pow. Brzeziny, Góra pow. Sieradz, Radziejów Kujawski, Grójec), s. 250

2-3/1961

Krzyżanowska A., Monety kolonii Aleksandrii Troas, s. 69-84, tab. I-II
Wielowiejski J., Niektóre problemy krytyki źródeł numizmatycznych do dziejów Polski starożytniej, s. 85-103
Skowronek S., Z problematyki skarbu palmyreńskiego, s. 105-110
Kunisz A., UWagi o skarbie denarów rzymskich z Gródkowa, pow. Sierpc, s. 151-156
różni aut., Znaleziska monet antycznych (Jarosław, Łódź, Strzyżów pow. Hrubieszów, Gostwica pow. Nowy Sącz), s. 171-172
Recenzje: M. Gumowski, Medaliony rzymskie na ziemiach polskich, Meander R. XV, 1960, s. 179-180
Kronika: sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Rzymie, s. 187-188

4/1961

Czapkiewicz M., znalezisko follisa Justyna II w Sulejowie pow. Piotrków Trybunalski, s. 230

5/1961 (zeszyt dodatkowy "Polish numismatic news")

Tabaczyński S., Contribution to the history od money in the Polish lands in the La Tene and Roman periods, s. 19-34
Krzyżanowska A., Monnaies de na colonie d'Alexandria Troas, s. 76-84
Szemiothowa A., Les rares monnaies antiques du Musee National de Varsovie, s. 85-89

1/1962

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Brześć Kujawski, Opatkowice pow. Proszowice, Kołomyja, Ogrodzieniec pow. Zawiercie, Dąbrówka pow. Łódź, Świeradów pow. Jelenia Góra, Dalewice pow. Proszowice), s. 52-54

2/1962

Wielowiejski J., Badania nad monetami rzymskimi w Związku Radzieckim, s. 61-76
różni aut, znaleziska monet rzymskich (Siedliska pow. Rzeszów, Blizna pow. Koło), s. 122-123

3-4/1962

Recenzje: Z. Nemeskalova-Jiroutkova, K soucasnym ukolum numismatiky doby rimske, Pamatky Archeologicke LII, 2/1962, s. 289-291; Z. Nemeskalova-Jiroutkova, Prispevek k otazce nalezu jednotlivych rimskich minci w Cechach, Numismaticky sbornik VII/1962, s. 291-292

2/1963

Szuda K., Skarb denarów rzymskich z Korzkwi, s. 60-76
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Skrobaczów pow. Busko, Bronisław pow. Radziejów, Radomsko, Ostrowiec Świętokrzyski, Warszawa), s. 80-81
Recenzje: J. Winkler, Der Minzumlauf in Apulum, s. 85-87, V. Laurent, Les sceaux byzantins du Medallier Vatican, s. 87

4/1963

różni aut., znaleziska monet antycznych (Rawa Mazowiecka, Cetyn pow. Opoczno, Piwonice pow. Kalisz, Dębiany pow. Kazimierza Wielka, Sochaczew, Grabów pow. Kalisz, Brwinów pow. Pruszków, Rawa Mazowiecka, Zambrzyniec pow. Węgrów, Bożepole Wielkie pow. Lębork, Chorążka pow. Sieradz, Różyce pow. Łęczyca, Kraśnik), s. 183-185

1/1964

Krzyżanowska A., Les monnaies de Gordien III, frappees a Colonia Caesarea Antioche, s. 1-22
Dułkiewicz J., Gdańsk. Skarb brązowych monet rzymskich z basenu portowego, s. 53-54

4/1964

Skibiński S., Znaleisko monety rzymskiej w Woli Korybutowej pow. Chełm, s. 200

1/1965

różni aut., znaleziska monet antycznych (Koszalin, Otałeża pow. Mielec), s. 59-60

2/1965

Recenzje: M. Michelbertas, Saulażoliu km (Klajpedos raj.) I-III amżiu Romos monetu lobis, s. 131

3-4/1965

Krzyżanowska A., La reforme monetaire d'Antioche de Piside au temps du regne de Septime Severe, s. 133-154, tab. I-XVIII
Kunisz A., Kontakty ludności ziem polskich z Imperium Rzymskim w świetle znalezisk monetarnych, s. 155-191
Skowronek S., Znalezisko denarów rzymskich z Przewodowa, s. 203-208
różni aut., znaleziska monet antycznych (Jarosłąw, Tarnów, Wola Wielka pow. Dębica, Witkowice pow. Tarnobrzeg, Pilźninek pow. Dębica, Miechów, Strzyżów, Zarzecze pow. Jasło, Płazów pow. Lubaczów, Podemszczyzna pow. Lubaczów, Nowy Targ, Nisko-Rudnik, Hoczew pow. Lesko, Płock, Igołomia pow. Proszowice, Biecz pow. Gorlice), s. 227-231

3/1966

Krzyżanowska A., Les monnaies coloniales d'Antioche de Piside sans portrait de l'empereur, s. 129-143
Skowronek S., Pewne aspekty propagandy politycznej na monetach Aleksandrii Egpiskiej, s. 144-152
Wielowiekjski J., Zagadnienie reprezentatywności znalezisk monet rzymskich, s. 153-162
Castelin K., Złote monety celtyckie w Czechosłowacji i w Polsce, s. 163-172
Krzyżanowska A., Złota moneta Celtów śląskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, s. 173
Skibiński S., Monety rzymskie z zagioninego zbioru numizmatycznego cerkiewno-archeologicznego w muzeum w Chełmie, s. 174-175
różni aut., znaleziska monet antycznych (Romanów pow. Krasynstaw, Nowa Huta - Pleszów, Ojców, Dryszczów pow. Chełm, Zicinna pow. Żuromin), s. 184-186

4/1966

Stefański S., Znalezisko złotego statera celtyckiego, Trepcza pow. Sanok, s. 251

4/1967

Wożniak Z., Monety celtyckie z ziem polskich, s. 201-231
Kałkowski T., Dwie srebrne monety bizantyjskie Justyniana I znalezione pod Rabką, s. 233-234
różni aut., znaleziska monet antycznych (Drzewicz Nowy pow. Grodzisk Maz., Słupsk, Otałęż pow. Mielec, Sanok, Mrzygłód pow. Sanok, Korabniki pow. Kraków, Przeworsk, Maćkówka pow. Przeworsk, Lipa pow. Końskie, Raków pow. Opatów, Dębica, Słupia Nowa pow. Kielce, Smogorzów pow. Przysucha, Joniny pow. Tarnów, Rakówki pow. Opatów, Kraków-Nowa Huta), s. 242-246

5/1967 Zeszyt dodatkowy: Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwów leningradzkich (sic!) (1859-1889)

Potin W. M., Znaleziska monet rzymskich (Grochówka pow. Łuków, Gródkowo pow. Sierpc, Joanka pow. Kalisz, Liw pow. Węgrów, Pokrzywianka pow. Sandomierz, Prażuchy pow. Kalisz), s. 15-17

2/1968

Recenzje: Kropotkin W. W., Nowyje nachodki rimskich monet w SSSR, s. 124-127

3-4/1968

Recenzje: Picozzi V., La monetazione imperiale romana, s. 244-248

1/1969

Wielowiejski J., Wpływ reform monetarnych w latach 62-215 na przyjmowanie srebrnych pieniędzy rzymskich przez ludy północne, s. 1-18
Opozda T., Dalsza część skarbu denarów rzymskich odkrytego w Chmielowie Piaskowym pow. Opatów, s. 19-23
Kunisz A., Połaniec pow. Staszów. Skarb rzymskich denarów z czasów Republiki i Augusta. Notatka wstępna, s. 44
Kietlińska A., Nietulisko Małe, pow. Opatów. II skarb monet rzymskich, s. 45-46
różni aut., znaleziska monet antycznych (Maćkówka pow. Przeworsk, Góry Wysokie pow. Sandomierz, Żółków pow. Jasło), s. 46-47
Recenzje: Skowronek S., On the problem od the Alexandrian Mint, s. 52-55, Wojtowicz S., Skarb denarów rzymskich z Wrocławia na tle skarbów śląskich II-III w., s. 55-57, Eddy S. K., The minting of Antoniniani AD 238-249 ane the Smyrna Hoard, s. 60, RIC t. VI, s. 60-61, M. Michelbertas, Kaunom, III-V amżiu Romos monetu lobis, s. 61

2/1969

Kunisz A., Próba interpretacji statystyk znalezisk monet rzymskich na terenach słowiańskich (Polska, CSRS, ZSRR), s. 65-80

3/1969

Kropotkin W. W., Skarb rzymskich denarów ze wsi Turia w okręgu Czerkaskim, s. 149-152

4/1969

różni aut., znaleziska monet antycznych (Litowież, pow. Włodzimierz Wołyński, Międzyrzecz Podlaski, pow. Radzyń), s. 247-248
Recenzje: Crawford M. H., Roman Republican Coin Hoards, s. 250

1/1970

Kropotkin W. W., Skarb srebrnych monet i przedmiotów z IV w. n.e. z Zamościa, s. 15-18
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Kraśnik, Kolonia Wilków pow. Hrubieszów, Wiązownica pow. Staszów, Kraśnik Fabryczny pow. Kraśnik), s. 51-52
Recenzje: Kolnikova E., Nalez neskororimskich solidov w Bini, okres Nove Zamky, s. 59-61

2/1970

Wielowiejski J., Dalsze uwagi do zagadnienia reprezentatywności znalezisk monet rzymskich, s. 90-100
Kunisz A., Dalsze znaleziska monet rzymskich z Małopolski (Brodziaki pow. Biłgoraj, Husów pow. Łańcut, Lesko, Melsztyn pow. Brzesko, Przemyśl, Regulice pow. Chrzanów, Sancygniów pow. Pińczów, Stęgoborzyce pow. Proszowice, Swoszowice pow. Kraków, Szymbark pow. Gorlice, Tarnów, Wyżnica pow. Kraśnik, Przemyśl), s. 126-128

3/1970

Wielowiejski J., Uwagi o rozmieszczaniu znalezisk i funkcji rzymskich medalionów oraz monet adoptowanych do zawieszania, s. 122-145
Salamon M., Przyczyny zaniku mennic miejskich w Azji Mniejszej w drugiej połowie III w. n.e., s. 146-162
Niewęgłowski A., W sprawie napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski, s. 173-183
Samsonowicz A., Wiadomości o znaleziskach monet na podstawie doniesień prasowych z lat 1962-1969, starożytność (Edwinowo woj. Bydgoszcz, Grabów woj. Łódź, Kazimierz k/Lutomierska woj. Łódź, Kościszków woj. Łódź, Rawka woj. Łódź, Świnoujście, miejscowość nieznana - budowa zakładów Chemostal), s. 184-185

Julek C:
Polecam stronę MNK gdzie są do pobrania wszystkie Zapiski Numizmatyczne wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie od 1996 roku. Mnóstwo ciekawego do poczytania na tematy numizmatyczne, włacznie z tymi antycznymi.

https://mnk.pl/notae-numismaticae-zapiski-numizmatyczne-tom-1

DzikiZdeb:

--- Quote from: Julek C on January 02, 2021, 07:15:01 am ---Polecam stronę MNK gdzie są do pobrania wszystkie Zapiski Numizmatyczne wydawane przez Muzeum Narodowe w Krakowie od 1996 roku.

--- End quote ---
Dziękuję, czyli mogę sprzedać moje papierowe ZN, zawsze się parę centymetrów na półce zaoszczędzi :-)

Mam nadzieję, że pewnego dnia WN też zostanie w ten sposób udostępnione.

DzikiZdeb:
3. Spis zawartości "Wiadomości Numizmatycznych" za lata 1970-1985 (artykuły i materiały o tematyce antycznej)

4/1970

różni aut., znaleziska monet antycznych (Rydlewo pow. Żnin, Łódź), s. 244
Recenzje: J. M. Fagerlie, Late Roman and Byzantine solidi found in Sweden and Denmark, s. 248-251

1/1971

Krasnodębska E., Znalezisko denarów rzymskich w Wilkowie-Kolonii pow. Hrubieszów, s. 20-30
Kropotkin W. W., Skarb denarów rzymskich (I-II w. n.e.) z Jarnic (woj. warszawskie), s. 31-38
różni aut., znaleziska monet antycznych (Werbkowice pow. Hrubieszów, Ligota Tworkowska pow. Wodzisław Śląski), s. 51

2/1971

Kunisz A., Uwagi o monecie Antiochii Pizydyjskiej, s. 104-112
Wilkoński L., Patryn B., Informacje o znaleziskach monet w Sandomierzu i okolicy na podstawie notatek L. Wilkońskiego: starożytność (Sandomierz), s. 119
Recenzje: B. Korzus , Spatkaiserzeitliche Funde in Westfalen, s. 124-125

3/1971

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część I, s. 129-144
Recenzje: M. Thirio, Le monnayage d'Elagabale (218-222), s. 187-189

4/1971

Potin W. M., Znaleziska monet na obszarze Polski według danych archiwów leningradzkich (sic!). Część II (1896-1913): znaleziska monet rzymskich (Dąbrowa pow. Będzin, Rypin), s. 201-203

1/1972

Wielowiejski J., Analogie i różnice w rozmieszczeniu i chronologii skarbów monet rzymskich po obu stronach środkowego Dunaju, s. 19-24
Bazielich  M., znalezisko monety rzymskiej - Kraków/Grzegórzki, s. 38
Recenzje: A. Kunisz, Skarb denarów rzymskich z czasów Republiki i cesarza Augusta odkryty w Połańcu pow. Staszów, s. 57-58

2/1972

Kunisz A., Trzy skarby denarów rzymskich z województwa lubelskiego, s. 91-118

3/1972

Krzyżanowska A., znalezisko monety rzymskiej - Albigowa pow. Łańcut, s. 180

1/1973

Gromnicki J., W sprawie znalezisk monet greckich z Małopolski, s. 10-12
Skropil V., Sposób podrabiania starożytnych monet bosforańskich przez M. Sazonowa opowiedziany przez niego samego, s. 13-15
Madyda R., znalezisko monety rzymskiej - Lisów pow. Opatów, s. 50
Recenzje: Kazmanowa L. N., Wwedenie a anicznuju numizmatiku, s. 56-60, Kunisz A., Obieg monetarny w Cesarstwie Rzymskim w latach 214/215-238 n.e.. Od reform Karakalli do przywrócenia emisji antoniniana, s. 60-63

2/1973

Skowronek S., Nieznane znaleziska monet z terenu Wielkopolski (Rzymskie i bizantyjskie monety ze zbioru Zygmunta Zakrzewskiego), s. 75-81
Recenzje: Kolnikova E, K interpretacji nalezov rimskich minci na Slovensku, s. 120-125, M. Thirion, Le tresor de Liberchies. Aurei des Ien et IIe siecles, s. 125-128

3/1973

różni aut., znaleziska monet antycznych (Andrychów pow. Wadowice, Glinik Mariampolski pow. Gorlice), s. 154-155
Recenzje: J. Wielowiejski, Kontakty Noricum i Pannonii z ludami północnymi, s. 177-184, Michelbertas M. , Lietuvos gyventoju prekybiniai rysiai I-XIII a., s. 184-186, H. Bannert, G. Piccottini, Die Fundmunzen vom Magdalenberg, s. 186-187, G. Orłov, Viminacijum emisije łokałnog novca, s. 187-189

4/1973

Szczurek T., znalezisko monety rzymskiej, Susławice pow. Ząbkowice Śl., s. 239

1/1974

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część II, s. 1-16
Dzieduszycka B., Badania nad surowcem bizantyjskich monet "brązowych" znalezionych nad Styrmen, okręg Ruse (Bułgaria), s. 24-29
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Pełczyska pow. Pińczów, Przybynów pow. Myszków), s. 52
Recenzje: P. Bastien, Le monnayage de l'atelier de Lyon. Diocletien en ses coregents avant la reforme monetaire (285-294), s. 55-57, P. Bastien, F. Vasselle, Les tresors monetaires de Fresnoy-les-Roye, s. 57-59

2/1974

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Kazimierz pow. Łódź, Aleksandrów pow. Łódź), s. 112
Recenzje: E. Kolnikova, Ku konfrontacii nelezov minci s vysledkami badania o dobe rimskej na Slovensku, s. 122-124, Calatogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, t. I i III, s. 124-128

3/1974

Gupieniec A., znaleziska monet rzymskich (Duraj I pow. Łódź, Mokracz pow. Bełhatów), s. 183
Recenzje: S. Karwiese, Aguntum - Das Ende einer Stadt im Spiegel der Munzfunde. Eine numismatisch-archaologisch-historische Untersuchung, s. 188-189, D. Gaj-Popovic, The appearance of the barbarized folises (folles) in the 6th century in the Balcan Penisula, s. 189-190

4/1974

Gupieniec A., znalezisko monety rzymskiej (Toporów pow. Wieluń), s. 247

1/1975

różni aut., znaleziska monet rzymskich (nieznana miejscowość przed 1939 zakupione przez Muzeum w Szczecinie, Szczecin), s. 30-31
Recenzje: R. Gobl, Typologie und Chronologie der keltischen Muznpragung in Noricum., s. 43-44, A. Banti, L. Simoneti, Corpus Nummorum Romanorum t. I-V, s. 45-47, I. Pereira, J.-P. Bost, J. Hiernart, Fouilles de Conimbriga, s. 47-49, T. Ambramszwili, Katalog partyjskich monet Gruzińskiego Muzuem Narodowego, s. 49-50, W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Rekonstruktion Des Prägeaufbaues Auf Synoptisch-Tabellarischer Grundlage, t. I: Von Anastasius I. bis Justinianus I., s. 50-54

2/1975

Allen D. F., Two Danubian coins in Kraków, s. 65-67

3/1975

różni aut., znaleziska monet antycznych (Mrukowa pow. Osiek Jasielski, Żulice woj. Zamość, Seroczyn woj. Siedlce, Murowana Goślina woj. Poznań, Wdzydze woj. Gdańsk, Łuzki woj. Siedlce, Sielimowo woj. Bydgoszcz), s. 170-171
Recenzje: A. Kunisz, KAtalog skarbów monet rzymskich odkrytych na ziemiach polskich, s. 182-184, M. R. Alfoldi, Die "Falscherformchen" von Pachten, s. 184-185, W. Hahn, Moneta Imperii Byzantini. Rekonstruktion Des Prägeaufbaues Auf Synoptisch-Tabellarischer Grundlage, t. II: Von Justinus II. bis Phocas (565-610) einschliesslich der Prägungen der Heraclius-Revolte und mit Nachträgen zum 1. Band, s. 185-189

4/1975

różni aut., znaleziska monet rzymskich (Miszewo Murowane, woj. Płock, Topornica woj. Zamość, Wornie (Łotwa), Pietrzyków woj. Konin, Warszawa-Grochów), s. 245-246

1/1976

Gaj-Piotrowski W., Przyczynki do znalezisk monet rzymskich nad dolnym Sanem, s. 14-20
Suchodolski S., znalezisko monet rzymskich (Krusza zamkowa woj. Bydgoszcz), s. 62
Recenzje: A. Geissen, Katalog Alexadrinischer Kaisemunzen der Sammlung des Instituts fur Altertumskunde der Universitat zu Koln, s. 52-55, F. Dick, Thesaurus Nummorum Romanorum et Byzantinorum 1. Band: Die Munzsannlungen der Zeiterzienserstifte Wilhering und Zwettl, s. 55-59

3/1976

Kinusz A., Reforma pieniądza złotego i srebrnego za panowania Nerona w 64 r. n.e., s. 129-157
Kaczanowicz W., Propaganda rzymskiej polityki podbojów na monetach epoki Trajana, s. 158-173
Iluk J., Wartość follisa w świetle inskrypcji nagrobnych z pierwszej połowy IV w. n.e., s. 174-179
Rachulska-Ledwos R., Celtyckie formy do odlewania krążków menniczych z I w. p.n.e. odkryte w Polsce, s. 180-183
Recenzje: V. Zedelius, Spatkaiserzeitich - Volkerwanderungsche Munzen von Laatzen, Ldks. Hannover, s. 184-187

4/1976

Matuszewski A., Wielowiejski J., Statystyczna metoda badania reprezentatywności znalezisk monet rzymskich. Część III, s. 216-232
Recenzje: E. Chirila, N. Gudea, I. Stratan, Drei Munzhorte des 4. Jahrhunderts aus dem Banat, s. 248-253

1/1977

Recenzje: K. Castelin, Keltenmunzen in Schlesien, s. 59-61, T. Gerasimow, Aniczni i srednowekowni moneti w Bulgaria, s. 62-64

2/1977

Wielowiejski J., Kwestia obiegu denarów Republiki rzymskiej w krajach na północ od Dunaju po reformach z lat 64 i 107, s. 65-78
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Bukareszt, Piła, Łyszkowice woj. Sieradz), s. 119

1/1978

Kolenda J., Rysiewski H., Jeden czy dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska Małego?, s. 45-51
różni aut., znaleziska monet rzymskich (Września, Izdebno Kościelne gm. Grodzisk Mazowiecki), s. 53-54
Recenzje: F. Dick, Der Schatzfund von Baldersdorf, B H Spittal a.d. Drau, s. 58-60, D. M. Metcalf, The Copper Coinage of Thessalonica under Justinian I, s. 61-63

3-4/1978

Wolski J., Formowanie się tradycji irańskiej w starożytności w świetle monet, s. 186-189
Kubiak S., Znaleziska monet greckich z obszaru Polski, s. 190-217
różni aut., znaleziska monet antycznych (Dubno na Wołyniu, Grabów k/Łęczycy, Kościuszków k/Kutna), s. 240
Recenzje: P. Grierson, The origin of money, s. 246-249

1/1979 (Polish Numismatics News III)

Kunisz A., Le monnayage de Momitien (81-96), s. 1-19
Salamon M., Le conception de l'empereur Julien l'Apostat pour la reorganisation du monnayage romain, s. 20-30
Suchodolski S., La politique monetaire et le role des monnaies dans le Bas-Empire, s. 31-43
Krzyżanowska A., La circulation monetaire a Palmyre d'apres le materiel provenant do fouilles, s. 44-52

2/1979

Gaul J., Upieniężnienie wymiany w zachodniej części strefy batyckiej w 2 połowie V - VI w. n.e., s. 69-86

3/1979

Lichocka B., Aspekty kultu Pudicitii na monetach Plotyny, s. 139-142
Krzyżanowska A., Mennictwo Palmyry, s. 143-154
Kunisz A., Skarb z Novae (Bułgaria) i zagadnienie emisji Konstantyna I i Licyniusza, s. 155-159
Recenzje: A. Kunisz, Mennictwo w Cesarstwie Rzymskim w I wieku n.e., s. 178-179, W. Kellner, Einromischer Munzfund aus Sirmium (Gallerius-Probus), s. 179-182, R. Weiller, Catalogue des folles romains (dynastie constantienne), s. 182-185, Tresors monetaires, t. I, s. 185-187

4/1979

Recenzje: S. Skowronek, Przedstawienia kultowo-religijne na monetach Aleksandrii Egipskiej I-III w. n.e., s. 244-250, R.A.G. Carson, A.M. Burnett, C.M. Johns, M.C. Macfarlane, S. Ivens, Recent Coin Hoards from Roman Britain, s. 250-254

1/1980

Morawiecki L., Propagandowe aspekty mennictwa antycznego, s. 1-21
Bursche A., Nieznana moneta Konstancjusza Chlorusa, s. 22-23
Recenzje: P. Yannopoluos, L'hexagramme, un monnayage byzantin en argent du VIIe siecle, s. 52-57

2/1980

Bursche A., Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań, s. 82-93
Suchodolski S., Jeszcze o wadze funta rzymskiego. Rekonstrukcja jednostki wagowej na postawie monet, s. 94-100
Schmidt A., znalezisko monety greckiej (Gniezno), s. 119

4/1980

Morawiecki L., Monety celtyckie ze skarbu z Gorzowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 225-229
Morawiecki L., Propagandowe aspekty mennictwa rzymskiego 43/42 r. p.n.e., s. 234-241

1/1981

Mielczarek M., Sposób i cel umieszczanie dat na monetach hellenistycznych władców Egiptu i Syrii, s. 1-7
Mielczarek M., Uwagi o znaleziskach monet Olbii i Pantikapajonu na obszarze Polski, s. 16-28
Krzyżanowska A., Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiego sestercjusza?, s. 29-31
Gaul J., Pieniądz brązowy, szklany, żelazny w zachodniej części strefy bałtyckiej w V-VI wieku, s. 32-37
Mielczarek M., znalezisko monety rzymskiej (Strobin woj. Sieradz), s. 51
Recenzje: V. Mihailescu-Birliba, La monnaie romaine chez les Daces orientaux, s. 57-59, G. Dundua, Sakartvelos samoneto ganzebi. Romanuli xania monetebi sop. Ekidan da Sepietidan, s. 62

3-4/1981

Bełkowska I., Napływ dużych rzymskich monet brązowych na ziemie polskie w I-III w. n.e., s. 121-153
Kunisz A., Uwagi o mennictwie cystoforycznym Hadriana, s. 192-206
Recenzje: R. Laser, Die Romichen und fruhbyzantinischen Fundmunzen auf dem Gebiet der DDR, s. 209-212

1-2/1982

Gaul J., Pochodzenie a obieg złota u schyłku starożytności w strefie zachodniobałtyckiej (na marginesie pracy F. Herschenda), s. 55-67
Recenzje: J. Jurkova, Griechisches Munzwerk. Die Munzpragung von Bizye, s. 68-70, Tresors monetaires, t. II-III, s. 70-72

3-4/1983

Kunisz A., Udział złotego pieniądza w cyrkulacji na terytorium Egiptu w I-III w., s. 121-165
Pankiewicz R., Fluktuacje wartości metali w późnorzymskim systemie monetarnym, s. 166-199
Szubert K., Dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska, s. 217-225
Bursche A., Dawne znaleziska monet rzymskich w świetle nowych badań (II), Śląsk, s. 226-237
Gaul J., Denary rzymskie z I i II w. w znaleziskach z okresu wędrówek ludów w zachodniej strefie Morza Bałtyckiego, s. 238-249
Recenzje: L. Villaronga, Les monedes iberiques de Tarraco, s. 250-251, S. Walker, A. Burnett, The image of Augustus, s. 251-253

1-2/1984

Salamon M., Wczesnobizantyjskie emisje konsularne - problem datacji, s. 1-11
Morawiecki L., O niekórych znaleziskach monet antycznych na terenie Polski, s. 12-26
Kokowski A., Monety antyczne na lubelszczyźnie, s. 27-54
Fedorowicz W., Druga część skarbu denarów rzymskich z Romanowa, s. 55-83
Jundziłł J., Jednostki wagowe kruszców w zachodniej literaturze patrystycznej okresu późnego Cesarstwa Rzymskiego, s. 84-91
różni aut., znaleziska monet antycznych (Zawada woj. Tarnobrzeg, Pobitno woj. Rzeszów, Grabownica woj. Krosno), s. 111-113
Recenzje: G. Grasmann, W. Janssen, M. Brandt , Keltische Numismatik und Archaologie, s. 118-119, Lennart L., Roman denarii found in Sweden 2. Catalogue. Text., s. 119-120, V. Cseremenyi, E. Toth, Katafai romai aranyermek, s. 120-121, T. V. Butterey, Documentary Evidence for the Chronology of the Flavian Titulature, s. 121-122, M. R. Kaiser-Reiss, Die staatromische Munzpragung wahrend der Alleinherrschaft des Commodus, s. 122-123

3-4/1984

Mielczarek M., W sprawie znaleziska kopii tetradrachmy baktryjskiej w Jastrzębnikach, woj. Kaliskie, s. 194-199
Recenzje: A. Kunisz, Pieniądz zastępczy i jego rola w ekonomice państwa rzymskiego w początkach Cesarstwa (27 r. p.n.e. - 68 r. n.e.), s. 230-231, P. Grierson, Byzantine Coins, s. 231-234, Le monnayage byzantin. Emission - Usage - Message, s. 234-236

1-2/1985 (Polish Numismatics News IV)

Mielczarek M., The Szubin Hoard Reconsidered, s. 1-14
Kunisz A., La circulation des antoniniens sur les territoires de la Penisule Balkanique au declin du IIIe siecle (270-294), s. 15-32
Bursche A., Directions of Contacts of the Roman Empire with the mid-European Barbaricum in the Second Part od the 3rd and 4th Centuries in the Light of Coin Finds, s. 33-44
Krzyżanowska A., Contribution au probleme de la circulation monetaire en Egypte a l'epoque de Bas Empire, s. 45-54
Salamon M., Some Unique Obverse Legends on Bronze Coins of Maurice and Phocas form Eastern Mints (589-610), s. 55-66

3-4/1985

Recenzje: Hahn, W. Moneta Imperii Byzantini, 3. Teil: Von Heraclius bis Leo III. / Alleinregierung (610-720) mit nachträgen zum 1. und 2. band, s. 224-227, L. W. Sokołowa, Monety i peczati wizantyjskogo Chersona, s. 228-230

DzikiZdeb:
4. "Wiadomości Numizmatyczne" online od roku 2000

Współczesne WN dostępne online mamy tutaj, początkowo udostępniono około 10 roczników, na szczęście lista jest sukcesywnie rozszerzana:

http://journals.pan.pl/wn

Miejmy nadzieję, że roczniki 1957-99 też się tu docelowo znajdą.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version