Classical Numismatics Discussion
  Welcome Guest. Please login or register. All Items Purchased From Forum Ancient Coins Are Guaranteed Authentic For Eternity!!! Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Expert Authentication - Accurate Descriptions - Reasonable Prices - Coins From Under $10 To Museum Quality Rarities Welcome Guest. Please login or register. Internet Challenged? We Are Happy To Take Your Order Over The Phone 252-646-1958 Explore Our Website And Find Joy In The History, Numismatics, Art, Mythology, And Geography Of Coins!!! Support Our Efforts To Serve The Classical Numismatics Community - Shop At Forum Ancient Coins!!!

Recent Additions to Forum's Shop


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
1
Identification Help / Re: Ephesos, which Magistrate?
« Last post by Pekka K on Today at 06:12:19 am »
Imhoof lists this found in GCAM:
Province, Region:   IONIA
Place of minting:   EPHESUS
Minting period:   Between -280 and -258
Name of magistrate(G):   HROP'WN
Name of magistrate(G):   ΗΡΟΦΩΝ
Obverse
Type:   ANIMAL / BEE / WITHIN / BIRD'S-EYE VIEW
Reverse
Legend(G):   HROP'WN
Legend(G):   ΗΡΟΦΩΝ
Type:   ANIMAL RECUMBENT L / STAG
Attributes:   HEAD R
Technical details
Metal:   AE
Diameter (mm):   17.00(1)
Weight (g):   3.96(1)
Bibliographical references
this coin:   IMHOOF KM S51,19(1) / COLL IMHOOF(1)
2
Identification Help / Re: Ephesos, which Magistrate?
« Last post by Dave S3 on Today at 06:03:37 am »
Looks to read "THΡOΣΩHI", is this correct?


Dave
3
W trakcie wojny z Partią toczonej za czasów Marka Aureliusza i Lucjusza Wersusa, podczas działań w Mezopotamii (prawdopodobnie gdzieś pomiędzy 164 a 166 r.) zaistniała najwidoczniej potrzeba dobicia srebrnej monety na potrzeby bieżące. Ponieważ Mezopotamia leżała poza granicami Imperium, nie próbowano wpasować się w istniejący tam wcześniej system monetarny, lecz wybito coś co raczej wygląda na denary z greckimi legendami -  ponieważ w sąsiadującej Syrii bito nadal drachmy mniej więcej równe w wartości denarom, dociekanie jak nazwać te monety może być nieco bezprzedmiotowe. Monety są bardzo rzadkie, chociaż zróżnicowane - większość z trzydziestu kilku typów jest znana w jednym lub dwóch egzemplarzach, najczęściej obecnie notowany ma tych egzemplarzy cztery.

Stosowane na monetach wizerunki sprawiają wrażenie, że ktoś wyjął z kieszeni garść obiegowych denarów i dał je do skopiowania bez większej troski o jakiś jednolity przekaz. Są tutaj rewersy odwołujące się do bieżących wydarzeń na froncie, jak ten z pokonaną Armenią (tu na awersie Lucjusz Werus):uniwersalne typy z personifikacjami, np. Providentia (gr. Pronoia) z rogiem obfitości i globem (tu na awersie Marek Aureliusz):czy wizerunki związane zupełnie z inną częścią cesarskiej propagandy, jak Faustyna i świeżo narodzone bliźniaki - Kommodus i jego zmarły w dzieciństwie brat:Niektóre rewersy wskazują na to, że seria była projektowana z pewnym zamysłem, np. ten rewers z Wiktorią kroczącą po globie wszedł do powszechnego użycia na denarach dopiero w 179/180 r.i to nie do końca w dokładnie tej samej formie:
4
Identification Help / Re: Ephesos, which Magistrate?
« Last post by Altamura on Today at 04:55:08 am »
Size? Weight? Other side? And perhaps sharper pictures.

Regards

Altamura
5
Identification Help / Ephesos, which Magistrate?
« Last post by zoser on Today at 04:46:47 am »
Can someone tell the Magistrate's name?
6
FORVM Announcements and Website Help / 504 Gateway Time-out
« Last post by Montmercure on Today at 02:44:29 am »
since yesterday I try to post citing a response and attaching a photo and invariably the message does not go (504 Gateway Time-out).
tests performed without citing other messages and without attachments .... for the same result :-(
7
you're right
I have found better views (below).
We actually see a series of 4 "incisions" to the left of the upper right prong.

Seeing the detail of the coin, the grade "Ch XF" seems very optimistic to me  :-\

Bonne soirée
François
8
Takie coś Pan ma: https://www.academia.edu/37425895/A_previously_unrecorded_reverse_for_Constantine_I?auto=download&email_work_card=download-paper ?

Przeklikałem na szybko u Pana całe Arles i nie znalazłem, ale to pewnie moja indolencja.
9
Identification Help / Re: Roman Provincial - Nike?
« Last post by v-drome on Today at 12:23:17 am »
I am not sure, but I think it has to do with some automatic feature that uploads the photos in landscape mode (horizontal) vs. portrait mode (vertical).  When I click on the photos above they do pop up vertically with the correct orientation for the coin.  I have seen this happen occasionally with other posts, also.

V-drome
10
History and Archeology / The Kingdom of Elymais (ca. 301 BC-224 AD)
« Last post by Virgil H on Yesterday at 10:59:26 pm »
Just ran across this book that is a 2017 doctoral dissertation entitled: The Kingdom of Elymais (ca. 301 BC-224 AD): a comprehensive analysis (archaeological, artistic, and textual) of one of the most important minor reigns in southern Iran. I downloaded it via this link. Note clicking this links starts the download.
http://minerva.mq.edu.au/vital/access/services/Download/mq:70654/SOURCE1

This link is main page and the download link is near the top: http://minerva.mq.edu.au/vital/access/manager/Repository/mq:70654

I haven't read it, yet, but it looks to be very comprehensive and includes coin plates. It is not a coin book, it is much more than that. I know there are folks here who are interested in Elymais. The author is Davide Salaris and this was written for Macquarie University. It is now on my reading list, there isn't much written about Elymais from what I have seen and this looks to be very interesting. 568 pages including huge bibliography and many plates, coins are the last few plates and go beyond Elymais itself.

Regards,
Virgil
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 10
All coins are guaranteed for eternity