Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

TICINUM nieznana emisja gwiazdka i księżyc

(1/2) > >>

Lech Stępniewski:
Począwszy od 320 roku Ticinum wybija bardzo obszerną serię monet wotywnych. Konstantyn i Licyniusz mają na rewersach VOT/XX, a cezarowie początkowo VOT/V, a potem VOT/X.


RIC VII podaje następującą sekwencję znaków menniczych

1. TICINUM 130-139 (rok 320) -  :star: / PT Gwiazdka jest w centrum wieńca

Przykład: TICINUM 1382. TICINUM 140-162 (rok 320-321) PT - czyli bez żadnego dodatku. W trakcie tej emisji cezarowie dostają VOT/X zamiast VOT/V, ale również w tej fazie z emisji znikają (w wyniku zmienionej i napiętej sytuacji politycznej) obaj Licyniusze.

Przykład: TICINUM 147 (kropka w środku wieńca to kropka techniczna, bez znaczenia)3. TICINUM 163-166 (rok 321-322)  :dot: / PT rzadka emisja

Przykład: TICINUM 163 (tym razem jest to prawdziwa kropka znaku menniczego, umieszczona w wieńcu na dole)4. TICINUM 167-173 (rok 322-325)  :crescent: / PT

Przykład: TICINUM 168***

W ciągu wielu lat natrafiłem na trzy egzemplarze, które prawdopodobnie należą do osobnej emisji.  Ze znakiem menniczym  :star:  :crescent: / PT (czyli w wieńcu jest zarówno gwiazdka, u góry, jak i półksiężyc, u dołu)

Roboczo umieściłem tę nową emisję przed emisją TICINUM 167-173, ale być może należałoby ją umieścić po niej, bo wtedy następuje przejście do kolejnej emisji (TICINUM 174-176), w której Konstantyn ma już VOT/XXX zamiast XX, a cezarowie VOT/XX zamiast X. To mogłoby tłumaczyć rzadkość tej emisji, która szybko została wycofana i zastąpiona emisją ze zmienioną liczbą lat na rewersach.

Naturalnie początkowo jedna moneta z dziwnym znakiem menniczym była słabą przesłanką. Mógł to być przecież błąd rytownika albo zamieszanie w instrukcjach  menniczych. Ale trzy monety - w dodatku każda z innej oficyny! - to już przesłanka poważna.

Oto one:

DzikiZdeb:

--- Quote from: Lech Stępniewski on June 18, 2022, 10:43:14 am ---Roboczo umieściłem tę nową emisję przed emisją TICINUM 167-173, ale być może należałoby ją umieścić po niej, bo wtedy następuje przejście do kolejnej emisji (TICINUM 174-176), w której Konstantyn ma już VOT/XXX zamiast XX, a cezarowie VOT/XX zamiast X. To mogłoby tłumaczyć rzadkość tej emisji, która szybko została wycofana i zastąpiona emisją ze zmienioną liczbą lat na rewersach.

--- End quote ---
A próbował Pan szukać innych monet bitych tymi samymi stemplami awersu, co te z powyżej opisanej serii? Dało by się w ten sposób określić chronologię ich powstawania, o ile ta próbka nie jest zbyt mała żeby coś znaleźć.

Merinda:
The bottom example looks unofficial to me - the bust has the fat head especially at the top that seems to be characteristic of imitations

Lech Stępniewski:

--- Quote from: Merinda on June 20, 2022, 05:40:36 am ---The bottom example looks unofficial to me - the bust has the fat head especially at the top that seems to be characteristic of imitations

--- End quote ---

I agree that this portrait is not the best, but the rest is good, especially the lettering and the whole layout of the mintmark. Besides, if we even assume that this is an ancient imitation, that means that there was also an imitated original.

Lech Stępniewski:

--- Quote from: DzikiZdeb on June 20, 2022, 03:45:31 am ---o ile ta próbka nie jest zbyt mała żeby coś znaleźć.

--- End quote ---

Trochę mała. Trzeba by mieć niesamowite szczęście. Tutaj właśnie przydałaby się do przesiewu dobra AI  :)

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version