Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

Limesy, suberaty - interesujące, ciekawe i ładne sztuki z epoki

<< < (2/3) > >>

Jack@:
Przepraszam, ale nie rozumiem. To co jest dowodem, że to współczesny odlew? Rzeczywiście to ja ją kupiłem na ebay, więc to jest ta sama moneta, ale co z tego wynika? Są jakieś podobne (identyczne) egzemplarze w sieci?
Sorry but I do not understand. What is the proof that this is a modern casting? Indeed, I bought it on ebay, so it's the same coin, but what follows? Are there any similar (identical) copies on the web?

maridvnvm:
The seller is manufacturing 100s of cast fakes and selling them via ebay. I suspect that these limes are also cast fakes and am awaiting duplicates.

It is the same seller as in this thread:-

https://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=125178.0

Jack@:
No cóż człowiek całe życie uczy się na swoich błędach. Dziękuję za informacje.  Wątek niech zostanie, mam nadzieję, że wypełni się już dalej oryginalnymi fałszerstwami z ówczesnej (nie obecnej) epoki :)
Well, a person learns all his life from his mistakes. Thank you for the information. Let the thread stay, I hope it will be filled with original forgeries from the then (not present) era :)

Jack@:
@Lech Stępniewski "Bardzo ładny. W innym materiale ma swój specyficzny urok. Jako sreberko może by nawet wyglądał banalniej."
No właśnie, ze względu na ten urok w brązie - wpadł mi w oko.

Lech Stępniewski:
Kiedyś już mi przyszło do głowy, że gdybym był średniozdolnym fałszerzem, fałszowałbym głównie fałszerstwa z epoki. Patrzy się na nie jakby mniej czujnie, bo wszelkie niedoskonałości/odstępstwa są przecież możliwe i uzasadnione.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

[*] Previous page

Go to full version