Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

RIC V part 1 ONLINE!

(1/5) > >>

Julek C:
Otwieram wątek dedykowany monetom z zakresu opisanego w RIC Va, czyli emisjom imperialnym Klaudiusza II Gota, Aureliana, Kwintyliana, Tacyta, Floriana, Seweryny i Zenobi. Baza danych RIC MER http://www.ric.mom.fr/en/search/advanced  działa od 2012 roku i praktycznie od uruchomienia nie była aktualizowana. Jednak na obecną chwilę jest najbardziej kompletną, udokumentowaną zdjęciami bazą danych zawierającą monety z zakresu RIC Va , a napewno jest wyznacznikiem rzadkości poszczególnych emisji, odmian, a nawet  wariantów stempli. Zapraszam do dyskusji o monetach Aureliana i prezentacji nowych nabytków.

Na dobry poczatek prezentuję monetę z mojej kolekcji z pytaniem: Jak powstała moneta z legendą rewersu : IOVI REDVX  :) ?


Lech Stępniewski:

--- Quote from: Julek C on January 30, 2021, 08:01:57 am --- Jak powstała moneta z legendą rewersu : IOVI REDVX  :) ?

--- End quote ---

Chyba coś tam się nałożyło. Z lewej strony jakby przebija zarys poprzedniego bicia.

Julek C:

--- Quote from: Lech Stępniewski on January 30, 2021, 09:00:48 am ---

Chyba coś tam się nałożyło.

--- End quote ---

Oczywiście, że jest to część legendy rewersu IOVI CONSER nabitej wcześniej, ale gdyby tak było, czy na  awersie nie powinien być ślad podwójnego bicia. Zakładając, że  moneta z legendą IOVI CONSER z mennicy mediolańskiej  została wadliwie wybita, wróciła do warsztatu, gdzie została niedokładnie sklepana i uderzono stemplem rewersu FORTVNA REDVX, to na awersie musiałyby być ślady podwójnego uderzenia, a nic takiego nie widać.

DzikiZdeb:
A jakby się spory kawałek stempla ukruszył przed wybiciem, nie mieli czasu robić nowego i walnęli trochę monet takim uszkodzonym?

Julek C:

--- Quote from: DzikiZdeb on January 30, 2021, 01:21:47 pm ---A jakby się spory kawałek stempla ukruszył przed wybiciem, nie mieli czasu robić nowego i walnęli trochę monet takim uszkodzonym?

--- End quote ---

Wówczas na krążku już wcześniej wybitym byłoby zdwojenie awersu, a na czystym brak części rewersu odpowiadającej uszkodzeniu stempla.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version