Ancient Coin Discussions In Other Languages > Forum numizmatyki antycznej po polsku

RIC VI THESSALONICA 49-50b - wariant z gwiazdą

<< < (4/4)

Lech Stępniewski:
Z tego typu powszechnymi i w sumie dość prostymi symbolami (gwiazda, wieniec, krzyż, kółko, półksiężyc....) problem powstaje już przez to, że są właśnie proste i także dzięki temu niejako spontanicznie powtarzalne, bez żadnego merytorycznego związku czy przepływu informacji. Bardzo wielu tropicieli-amatorów (i nie tylko amatorów) tropiących kontakty między kulturami nabiera się właśnie na te różne geometryczne podobieństwa i potem formułuje różne daleko idące wnioski. A tymczasem wystarczy się przyjrzeć, co sobie spontanicznie bazgrzą dzieci. Też rozmaite gwiazdki, słonka, krzyżyki, kółeczka... Takie spostrzeżenie oczywiście nie wyklucza możliwości związku, niemniej znacznie osłabia hipotezę, że podobnie proste podobieństwa mogą same być na taki związek dowodem.

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version